Radar: Försämrad tvåårsprognos för it-sektorn

Elkabel Och Tomma Hyllor I Matbutik

Invasionen av Ukraina kommer i Sverige leda till livsmedelsbrist, energibrist och en ökad inflation, vilket även påverkar den svenska it-sektorn. It-investeringarna under 2022 kommer bli lägre än vad som tidigare förutspåtts, och för konsulter blir nedgången extra tydlig. Det förutspår analysföretaget Radar. 

Under fredagen anordnade analysföretaget Radar det extrainsatta seminariet Krig i Europa, hur påverkas svenska företag och it-marknaden? Hans Werner, vd på företaget, gav en omvärldsanalys av situationen och hur den svenska marknaden påverkas.

Det som händer nu kommer få långtgående konsekvenser för Sverige. Oavsett om vi hoppas och tror att det faller åt rätt håll kommer det påverka oss långsiktigt finansiellt, budgetmässigt och marknadsmässigt, säger Hans Werner.

Innan invasionen av Ukraina släppte Radar en normalbild över hur 2022 skulle se ut. Då såg man att verksamheters it-utnyttjande skulle växa med 3,7 procent och it-marknaden skulle se en tillväxt med 3,3 procent i Sverige. Marknaden för it-tjänster skulle växa med 5,3 procent och konsulttjänster med 6,8 procent.

Om vi inte hade en kompetensbrist skulle tillväxten kunna ha varit ännu högre, men all efterfrågan går inte riktigt att möta. Normalbilden visar en mild högjunktur i it-sammanhang. Vår prognos som sträcker sig till 2025 visar på fortsatt högkonjunktur alla år fram till dess. Så såg bilden ut i januari.

Livsmedelsbrist, energibrist och inflation

Men så kom Rysslands invasion av Ukraina, vilket utöver den mänskliga tragedin även kommer att få indirekta effekter på Sverige och vår ekonomi. Utöver den rådande halvledarbristen kommer vi snart även att kunna räkna in en brist på bland annat grödor och livsmedel.

Räkna med en ökad brist i supply chain i fler branscher än bara den tillverkande industrin. Räkna med att det kommer vara tomt på hyllorna för våra konsumenter lite då och då, tills det blir balans i leveranskedjorna. Det kommer inte vara unikt för Sverige utan det kommer vara så i hela Europa, vilket gör att det kan ta relativt lång tid att korrigera.

En annan aspekt är energibristen. 40 procent av EU:s samlade energibehov på gassidan levereras av Ryssland. Prisbilden i januari – då den under kort tid hade femdubblats – låg på 946 euro per tusen kubikmeter gas. Häromdagen låg siffran på 1 900 euro per tusen kubikmeter gas.

Här tjänar Ryssland enorma pengar. Gasen används inte bara för att värma hus utan driver även industrin i Tyskland, Italien och flera andra länder. Så påverkan på industrin blir stor och därmed påverkas även påtagligt vår ekonomi och ekonomiska utveckling.

Räkna med att inflation blir en stark komponent att balansera i alla budgetar.

Detta eldar även på inflationen i hela Europa. Just nu är Europa-inflationen på tolvmånadersbasis uppe på 5,8 procent. Sverige har ett inflationsmål på 2 procent, just nu ligger nu inflationen på 2,8.

Vi har inte riktigt sett effekterna av de skenande energipriserna än. De började häromdagen i Sverige. Men räkna med ökade matpriser, omkostnader och så vidare. Räkna med att inflation blir en stark komponent att balansera i alla budgetar.

Hårt slag för konsulter

Därmed blir inte den tidigare nämnda normalbilden såsom förutspåtts. Istället för att verksamheters it-utnyttjande växer med 3,7 procent lär tillväxten för 2022 istället hamna på 2,73 procent. Däremot ökar internkostnaderna mer än i den ursprungliga prognosen.

Det innebär fortfarande en ökning mot 2021, men det betyder att vi på två års sikt tappar 5,4 miljarder i realiseringskraft gentemot den tänkta utvecklingen.

Marknaden för it-tjänster kommer att växa med 2,4 procent istället för 5,3 procent som Radar förutspådde. Och konsulttjänster kommer att öka med 1,4 procent istället för 6,8.

Konsulter kommer få ta en hel del stryk av den nya situationen. Marknaden kommer på två år att tappa 5,8 miljarder. En större del av kakan äts upp av bland annat ökade internkostnader och besparingskrav.

Det här är huvudscenariot för 2022 och 2023, det innebär fortsatt krigföring och ett Europa som tar emot flyktingströmmar, tvingas omfördela budgetar och hantera nya kostnader.

Om Ryssland slutar leverera gas

Men Radar presenterar även ytterligare ett scenario, nämligen att Ryssland stryper gasleveranserna till Europa. Det skulle kunna ske som en bestraffning för att Europa ställt upp på den ukrainska sidan i kriget. Skulle det här ske är den europeiska och globala ekonomin i recession.

Det är ett inte helt otroligt scenario, med en relativt irrationell motpart på andra änden. Då skulle it-utnyttjandet i Sverige minska med 4 procent, något mer än vad som hände under pandemin. It-marknaden kommer tappa 6 procent. Totalt sett skulle 20 miljarder kronor försvinna i investeringar, kostnader och marknadsdynamik.

Det är ju en relativt mörk bild som målas upp. Finns det något positivt för it-Sverige att ta med sig?

Det är inte nattsvart utan 2022 är vi fortfarande i en bättre situation än 2021. Men vi kommer inte tillbaka till den riktiga hävstången där vi ska ägna oss åt grön omställning och fullskalig digitalisering. Men du ligger bra till om du är en it-leverantör som bygger samhället och infrastrukturen genom att skapa exempelvis en smartare industri och en smartare hälsosektor. Det kommer att behöva ske omprioriteringar och här kommer det skjutas in mycket pengar för att bygga robusthet, säger Hans Werner. 

Radars fem punkter för verksamheter att ta med sig under 2022.

  1. Den finansiella osäkerheten kommer påverka riskvilligheten. Detta kommer i sin tur påverka investeringarna, vilket påverkar it-området. Minskar investeringarna minskar även behovet av it och teknik.
  2. Vi står inför en kraftigt ökad cyberpåverkan. Alla måste göra det de kan. Följ Säkerhetspolisens och MSB:s råd och rekommendationer.
  3. Digitalisering måste matchas med robusthet. Kommuner omprioriterar nu och bygger skyddsrum samt lager för mat och läkemedel. Det innebär helt nya omkostnader för regioner och kommuner.
  4. Supply chain, inflation och energiförsörjning kommer vara i fokus. Har man inte diskuterat det här i sina ledningsgrupper är det dags att göra det nu.
  5. Följ det geopolitiska läget. Sverige har valt sida. Ur ett ryskt perspektiv har vi levererat krigsmateriel till en krigförande part i deras så kallade befrielsekrig, och detta kommer att få långtgående konsekvenser för oss.

7 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng