Ett samarbete med Netapp

Netapps AI-verktyg förenklar hela molnresan

Med Netapps Cloud Data Sense får du koll på din data innan du går in i molnet, och med Spot anpassas ditt lagringsbehov automatiserat för att hålla kostnaderna nere när du väl är där. På så sätt får du en enklare molnupplevelse, både innan och efter molnflytt.

Att gå till molnet är inte en engångsinsats där man går från ett ställe till ett annat, utan det är snarare en ständigt pågående resa. Även efter flytten är gjord måste arbetet fortsätta för att molntillvaron ska optimeras.

Flytten kan också göras på flera olika sätt, man kan flytta verksamheten helt, man kan köra en hybridlösning, och så vidare. Ramverket Atea Cloud Track hjälper verksamheter med att etablera sin cloud-strategi, oavsett hur de väljer att göra.

Men gemensamt för de flesta molnflyttar är att de inleds med att en governance-struktur sätts. När strukturen sätts är vanliga frågor: Vad har vi för data i våra datacenter? Har vi känslig data som kan vara direkt olaglig att flytta till molnet? Dessa frågor kan besvaras med hjälp av Netapps Cloud Data Sense, som finns med som en del i ramverket Atea Cloud Track. 

Cloud Data Sense är en tjänst för datastyrning där du kan se vilken data du har. Verktyget går in i dina filer, exempelvis excel-ark och word-dokument, och ser över om det finns data som är personlig och som inte får placeras i molnet. Då kan du välja att exkludera den datan från molnflytten, säger William von Schrowe, Cloud Lead, Netapp Sverige. 

Snabbare molnmigrering

Cloud Data Sense innebär också att du innan flytten får en överblick över hur mycket data du har, vilket kan vara en hjälp när du sedan sätter din molnstrategi. Verktyget ser vilken data som är relevant, vilken data som är inaktiv och går att ta bort helt och hållet, och så vidare.

Om det går att identifiera vilken data som inte är nödvändig att flytta så kan man snabba upp sin molnmigrering eftersom det helt enkelt är mindre data som ska flyttas. Det kan också skapa en bättre kostnadsbild väl inne i molnet.

Dessutom är tjänsten byggd för hybrida moln vilket innebär att den sedan lever vidare inne i det publika molnet. Där kan den fortsätta upptäcka data som inte borde vara där. På så sätt är verktyget en stor hjälp för verksamheter i att bli GDPR-kompatibla, både innan och efter molnflytt.

Spot skalar upp och ned 

Men molnet handlar som bekant inte bara om styrningsstruktur, utan det gäller också att kunna dra full fördel av tillvaron där, helst utan att betala för mycket. Netapps teknik Spot anpassar infrastrukturen som datan lever på efter hur behovet ser ut just nu. Om det behövs mer beräkningskraft skalar Spot upp, om man inte behöver så mycket kraft skalar Spot ned.

Spot anpassar det du konsumerar i molnet till dina behov, vilket drar ned dina kostnader enormt. Det sker automatiserat utan mänsklig interaktion. Även Spot finns med som en del i Atea Cloud Track. 

Kostar bara om utgifter har sänkts

IMG 0102[3] Copy

William von Schrowe, Cloud Lead, NetApp Sverige.

Spot har ett sådant upplägg att användaren betalar en viss procent av det som sparas in. Om Spot inte har lyckats sänka några utgifter betalar användaren inte heller några pengar.

Det är ingen unik spaning att cloud-satsningar har en tendens att bli lite mer kostsamma än vad man trodde först. En anledning till det är att det går snabbt att aktivera molntjänster, medan det tar tid att gå igenom de tjänster man använder för att anpassa konsumtionen till sina behov, i stället låter man miljön rulla på utan förändring. Sedan får man räkningen, ser hur dyrt det blev och får då agera retroaktivt. Det slipper man med Spot.

Det går att likna Spot med elbolaget Tibber. Tibber kan exempelvis göra så att din elbil laddas mellan vissa tider på dygnet för att elräkningen ska bli så låg som möjligt. Spot hjälper dig också att bruka rätt och att du inte överallokerar. 

Med hjälp av Spot och Cloud Data Sense kan alla verksamheter få stöd under hela sin molnresa.

Tillsammans med Atea Cloud Track är vi på Netapp med under hela molnresan. Från första idén när de ska till molnet tills att de är där och arbetar i det, avslutar William von Schrowe. 

15 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng