IMY utfärdar GDPR-böter till Tullverket

Imy, Tullverket; Stängsel Med Mobil Med Smuggelgods

Tullverket har brustit i sina rutiner och tekniska spärrar för att säkerställa att medarbetare inte kan använda molntjänsten Google Foto. Därför utfärdar nu Integritetsskyddsmyndigheten en sanktionsavgift på 300 000 kronor, en summa som skulle kunna ha varit mycket högre.

Ett par anställda vid Tullverkets tullkriminalverksamhet har använt Google Foto i sina tjänstetelefoner. Medarbetarna hade kopplat sina privata Google Foto-konton till sina arbetstelefoner som automatiskt synkat foton, filmer och uppgifter från brottsutredningar till molntjänsten.

– Tullverket har inte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra det inträffade. Rutiner och tekniska spärrar för att hindra att uppgifter från tjänstemobiler kopieras och lagras i en amerikansk molntjänst har varit bristfälliga, säger Jonas Agnvall, jurist på IMY.

I sitt beslut påtalar IMY att det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer för anställdas användning av tjänstemobiler. Därtill ska medarbetarna få utbildning och information om hur man ska hantera personuppgifter på telefonerna.

– Det bör även finnas tekniska begränsningar för vilka appar som får laddas ner på tjänstemobilerna, säger Jonas Agnvall. 

Förmildrande omständigheter

Dock finns det enligt IMY vissa förevändningar. Dels har det handlat om ett fåtal medarbetare som använt molntjänsten utan att det har godkänts av myndigheten, och dels har bilderna och filmerna som laddats upp till molntjänsten nu raderats.

Därutöver har Tullverket nu genomfört vissa åtgärder för att förhindra att liknande incidenter sker igen, bland annat har man förtydligat sina riktlinjer och begränsat möjligheterna att ladda ned applikationer.

– Vi utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot Tullverket, vilket är ett avsevärt lägre belopp än vad som varit motiverat utan de förmildrande omständigheterna, säger Jonas Agnvall.

Källa: IMY

16 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng