Ett samarbete med Netapp

Hållbar och flexibel data med Netapp

Datacenter står idag för 2 procent av världens totala energiförbrukning, en siffra som till 2030 förväntas växa till 8 procent. Netapps verktyg Cloud Data Sense och Cloud Tiering sänker din miljöpåverkan genom att bland annat minska och optimera dina datamängder samt flytta data som sällan används. 

68 procent av all data vi lagrar kommer vi aldrig använda igen. Det är gammal data som verksamheter av olika anledningar inte plockar bort, ofta på grund av tidsbrist. Det här blir inte hållbart i längden, miljön påverkas i onödan av att lagra massa data som ingen har nytta av, säger Fredrik Nygren, teknikchef på Netapp.

För att råda bot på problemet kan Netapp hjälpa till på några olika sätt. Det första är Cloud Data Sense, ett verktyg som går igenom och klassificerar data i allt från filer till databaser, både i molnet och lokalt. Genom det ska företag och organisationer kunna se vad de lagrar för typ av information, exempelvis kan det handla om dubbletter, viktig eller känslig data, skräpdata, och så vidare.

På så sätt kan verksamheter minska sina datamängder och få en överblick av vad som är ”deras 68 procent”. Det här är ett bra verktyg för att få en överblick när man ska gå till molnet, men det fungerar även att köra i sitt eget datacenter där de stora datamängderna oftast finns idag.

Därutöver hjälper vi verksamheter att dra nytta av all data de faktiskt har kvar. Det gör vi genom att göra data tillgängligt för AI- och dataanalys där man kan skapa mer nytta med mindre data.

Mer hållbart i molnet

Som många kanske redan vet arbetar Netapp bland annat med att hjälpa verksamheter i sina flyttar till molnet. En sådan flytt kan även det vara en hållbarhetsåtgärd för verksamheter.

Bara genom att flytta 200 terabyte in till en hyperscaler, alltså en plattform som kan skala upp snabbt efter behov, sparar man i snitt ett ton koldioxid per år, på grund av att de moderna datacentren är så hållbart designade.

Sedan tror jag inte att hållbarhet kommer vara allas främsta argument för att gå till molnet, men det är en stark, positiv bieffekt.

68 procent av all data vi lagrar kommer vi aldrig använda igen.

Flytt av kall data

Och med tjänsten Netapp Cloud Tiering kan kall data, det vill säga data som sällan används, som du har i din datahall automatiskt flyttas till en hyperscaler.

Systemet väljer själv vilken data som är bäst lämpad att flyttas. På så sätt hjälper vi dig att lagra oanvänd data som du inte har kunnat ta bort än på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Vad skulle du säga är de största nyttorna med era lösningar?

Den uppenbara nyttan är att verksamheter får mindre data och därmed mindre utrustning att hantera. Det ger en mer lätthanterlig miljö som sparar både tid och pengar, vilket är resurser som kan användas till att driva nya initiativ istället.

Jag tycker inte heller det är realistiskt att tro att vi kommer till ett scenario där alla datahallar stängs ned på grund av hållbarhetsskäl. Verksamheter måste flyta på. Men en lågt hängande frukt, som alla verksamheter kan göra, är att ha koll på sin data och inte spara massa olika saker i onödan. Det hjälper mycket, avslutar Fredrik Nygren.

9 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Netapp

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng