Digital konstinstallation ska återspegla hur Helsingborg mår

Konstverk Med Sensorer I Helsingborg

I konstprojektet Över sundet ska Helsingborgs och Helsingörs mående återges i en installation som lyser i olika färger tack vare datainhämtning genom sensorer. Barn och ungdomar i städerna kommer att vara med och utveckla installationen.

– Barnen och ungdomarna har en av de viktigaste rollerna i processen med att göra ljusinstallationen levande. Deras deltagande är en del av konstverket. Utan deras engagemang berättar installationen ingen historia eller ger oss en bild av måendet i och mellan Helsingborg och Helsingör”, säger Alexandra Hvalgren, processledare, Helsingborgs stad.

60 sensorer

Konstprojektet kommer att återspegla datainhämtning från cirka 60 stycken sensorer runtom i både Helsingborg och danska Helsingör, genom att i realtid skifta i olika färger. Sensorerna kommer att samla in data om bland annat luftfuktighet, partikelföroreningar, bullernivåer, temperatur och lufttryck.

Data om städernas aktivitet på sociala medier och en webbapp där invånare kan registrera sitt mående, kommer också att hämtas in.

Workshop med barn

I mitten på mars anordnas workshops med barn och ungdomar från båda länder, där de får lära sig hur sensorerna fungerar och där de som deltagarna kommer vara med att utveckla och bidra till konstverkets utformning.

Installationen kommer först att visas i Helsingör under april och sedan i Helsingborg på Dunkers kulturhus mellan den 3 juni och 3 juli, och kommer att vara en av programpunkterna på stadsmässan H22 City Expo.

Källa: Helsingborgs stad

7 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Helsingborgs kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng