Dataintrång oroar småföretagare – men kompetensen brister

Personer Går På Gata

Risken för dataintrång oroar många småföretagare. Dock saknar tre av tio kompetens att upptäcka en attack och 25 procent vet inte vad de ska göra ifall de drabbas. Det visar en småföretagarundersökning som försäkringsbolaget If har sammanställt tillsammans med Novus.

Varje år drabbas tusentals små och större företag av dataintrång. På beställning av If har Novus frågat 1089 småföretagare vilka deras orosmoln är och vad som kan generera allvarliga konsekvenser för företaget.

I undersökningen uppger 15 procent att de oroar sig för att ens företag ska drabbas av dataintrång. 30 procent menar att de inte har kunskapen till att upptäcka ett dataintrång eller it-bedrägeri ifall de blivit utsatta för det. Var fjärde svarande menar att de inte vet hur de ska agera ifall de drabbats.

Endast 43 procent vet att de har backup på innehållet i sina datorer, i händelse av datahaveri eller cyberattack. Samtidigt har 19 procent av företagen affärskritisk information i sina datorer.

Dessutom har risken att drabbas ökat under pandemin när distansarbete blivit kutym.

– Många av oss har jobbet tillgängligt oavsett var vi befinner oss, via vår mobil och dator. Det är höga digitala värden som vi varje dag förvaltar som en del av vårt jobb, ibland via öppna nätverk utanför hemmet eller arbetsplatsen. Detta vet de kriminella aktörerna om, och vill givetvis utnyttja, säger Frida Lagergren, ansvarig för företagsförsäkringar på If.

Enligt PwC:s rapport Nordic Cyber Crime Survey har åtta av tio svenska bolag drabbats av minst en informationssäkerhetsincident under det senaste året. Var tredje bolag uppger att de utsatts för fler än fem incidenter.

Ifs två tips för att minska risken att drabbas av dataintrång

  1. Låt alla medarbetare gå en kurs och träna vad man ska vara observant på.
  2. Om du misstänker att du drabbats av ett dataintrång, ta omedelbart kontakt med den it-expert du använder sig av, samt ditt försäkringsbolag.

8 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng