BI och datastruktur viktigt för Wibax

Wibax, Bi; Kemikalier I Glas (1)

Att tillgängliggöra data som är begriplig för alla medarbetare i en verksamhet är en av drivkrafterna när kemikaliehanteringsbolaget Wibax utvecklar sitt it-stöd. När CIO Magnus Burström tittar in i framtiden ser han också molnet och AR-teknik som viktiga möjliggörare för det familjeägda transportföretaget.

– För mig är det egentligen oviktigt exakt vilka system vi har. Huvudsaken är att våra funktionsansvariga hittar lösningar som fungerar bra var och en för sig, och som också kan gifta sig med varandra, säger Magnus Burström, CIO, Wibax Group.

Wibax har ungefär 260 anställda och är i grunden ett familjeägt transportföretag som lagrar, köper och säljer kemikalier, och som har sitt huvudkontor i Piteå. Ett av de största projekten som Magnus Burström nu driver, och som förhoppningsvis ska få effekter inom alla verksamheter, är att fler av företagets system ska fungera ihop.

Nytt datalager

Tidigare har det inom organisationen gjorts tappra försök att manuellt plocka data från de olika öarna av system och sammanställa dessa, alternativt att koppla på exempelvis Power BI direkt mot en databas eller ett affärssystem. Men Magnus Burström menar att det kan vara en ganska avancerad process som ställer för stora krav på användaren.

Därför har han och hans kollegor istället skapat ett datalager med mer strukturerad data.

– Vi lyfter ut den datan som efterfrågas, kvalitetssäkrar den, och ger den en nivå i form av brons, silver eller guld. När datan är tillräckligt stabil och får guldnivå lägger vi in den i tabeller som vi döper och som användarna kan förstå. Detta blir ett datalager till vilket medarbetare på till exempel ekonomi eller inköp kan vända sig och hämta ut data, istället för att går direkt till källan.  

Siktar på data lake

Ju mer datalagret växer desto mer kommer det att gå att likna vid en så kallad data lake, det vill säga en stor pool av data, där datan kan användas för att göra olika typer av analyser.

– Vi är inte riktigt där än, och väl där är det egentligen bara fantasin som sätter gränser om vilka analyser respektive verksamhet vill göra som de tror kan öka lönsamheten.

AR i produktion

En helt annan teknikutveckling som Magnus Burström följer med intresse är AR. Inom industri och produktion finns ofta många arbetsmoment som är mer eller mindre farliga för medarbetaren.

Genom till exempel ett par AR-glasögon, skulle det bli möjligt att visa för medarbetaren vilken knapp hen ska trycka på, var hen ska gå, hur och var en produkt ska flyttas från en plats till en annan, och andra typer av påminnelser. Det skulle alltså både innebära en säkerhetsmässig fördel, samtidigt som arbetet skulle förenklas. Utbildningar är ett tredje sammanhang där AR kan bli behjälpligt.

Magnus Burström, Cio, Wibax

Magnus Burström, CIO, Wibax Group.

Men många av Wibax olika arbetsuppgifter äger rum utomhus, och där lämnar fortfarande AR-tekniken en del övrigt att önska.

– I dagsläget är hårdvaran svår att få att fungera i en utomhusmiljö. Starkt solljus eller mörker räcker för att allt ska sluta fungera, för att inte tala om andra väderförhållanden som regn och snö. Vi ser just detta som den i särklass största begränsande faktorn för att komma vidare i dagsläget. Tanken med vårt nuvarande arbete med AR är att vi ska ha koll på möjligheterna och hur vi ska kunna nyttja detta för vårt behov så fort rätt hårdvara finns på marknaden till en acceptabel kostnad. När det händer ska vi vara klara att ta denna teknik i bruk, men det kan nog ta några år.

Var är ni om ett par år?

– Då har vi bytt ut de flesta av de system vi är missnöjda med. Vi har också en aggressiv molnstrategi, och bilden jag har fått under pandemin har varit ganska tydlig: ju mer molnbaserat en verksamhet är desto mindre problem har man stött på under den här perioden. Det kommer resultera i att vi på det stora hela behöver lägga mindre tid på drift och får mer tid till utveckling. Det är en tydlig målbild vi har, och i dagsläget tycker jag att vi marscherar ganska fort åt rätt håll.

11 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Wibax

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng