Stort fokus på klagomål för IMY

Imy; Stora Brev På Hög Mot Gul Bakgrund

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kommer de närmaste två åren att ägna huvuddelen av sina tillsynsärenden åt dataskyddsförordningen och klagomål från enskilda personer.

– Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker enskildas rättigheter och ökar kraven på de företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter. Det är därför viktigt att klagomål från enskilda utreds och att vi uppmärksammar allvarliga brister i personuppgiftshanteringen, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

Kan leda till större granskningar

Den nya tillsynsplanen kommer att utgå ifrån dels anmälningar från privatpersoner, dels egna initiativ som IMY tar baserat på uppgifter genom exempelvis media eller andra tips.

Dessa enskilda klagomål kan också bli ett sätt för myndigheten att initiera en bredare tillsyn av verksamheten i fråga.

– Granskningar kan till exempel inledas om det bedöms handla om allvarliga kränkningar av enskildas rätt till privatliv, om behandlingen berör eller kan ge konsekvenser för många enskilda individer samt om den involverar ny teknik eller ny användning av befintlig teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt, säger Lena Lindgren Schelin.

Källa: IMY

22 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng