Satsning på spårbarhet för möbler

Hållbarhet, Möbler; Turkos Stol Och Lampa Mot Rosa Bakgrund

Svensk möbelbransch satsar på en ökad spårbarhet för möbler. Initiativet kommer delvis mot bakgrund av EU:s kommande krav på digitala produktpass.

– Sammanslutningen av aktörer representerar en stor del av värdekedjan och ger oss en fantastisk möjlighet att gemensamt göra verkstad av att skapa cirkulära möbelflöden som bidrar till ökad hållbarhet hos både leverantörer och kunder, säger Max Bekken Björkman, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Stöttar cirkulär ekonomi

Syftet med så kallade produktpass är att synliggöra och guida produkter inom EU:s marknader och fungera som ett stöd för en mer cirkulär ekonomi. I det svenska projektet ska nu olika aktörer undersöka vilken information som behöver tillgängliggöras i sådana här digitala produktpass.

– Genom ett projekt som detta kan en framtida implementering underlättas samtidigt som mervärden identifieras och nya affärserbjudanden utvecklas, säger Max Bekken Björkman.

Samtidigt förväntas EU att under våren klargöra vilken information som ska ingå i passen, och just möbler är en av fem prioriterade produktgrupper som ingår i en första fas.

Projektet är ett samarbete mellan 18 olika företag och organisationer, bland annat Chalmers Industriteknik, Kinnarps, Lundbergs Möbler, RISE, Trä- och Möbelföretagen och White arkitekter, med stöd från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Avslut för projektet är satt till oktober 2023.

Källa: Chalmers Industriteknik

3 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng