Så hanterar Gävle den komplexa molnfrågan

Molnjuridik; Gävle Markerad Med Nål På En Karta

Gävle kommun har till viss del klivit upp i molnet, men avvaktar med att utöka sin användning. It-utvecklingschef Anders Olsson understryker komplexiteten kring molnhanteringen i offentliga verksamheter, och frågar sig om åtgärderna vi vidtar för att stoppa problemet gör större skada än det vi försöker förhindra skulle göra.

– Vi hann fatta rätt många beslut relaterade till exempelvis Microsoft 365 och Teams innan lagstiftningen stramades åt. Nu arbetar vi mycket efter devisen att lagt kort ligger, men vi utökar inte vår användning. Parallellt arbetar vi med ständiga risk- och konsekvensanalyser för att bedöma hur vi ska göra nu och framöver, säger Anders Olsson, it-utvecklingschef, Gävle kommun.

Den återkommande juridikfrågan

Som så många andra it-chefer och beslutsfattare i offentlig sektor, står Anders Olsson och hans kollegor inför dilemmat att vilja utveckla, digitalisera och automatisera med de mest adekvata och effektiva verktygen, samtidigt som vissa av dessa verktyg i laglig mening kan vara förbjudna att använda.

Och frågans komplexitet gör inte saken lättare.

– Tittar du på frågan ur en integritetsynvinkel ser du en aspekt, alltså att känsliga data inte får lagras i amerikanska molntjänster. En annan aspekt kan handla om vad som händer om vi blir attackerade i våra lokala lösningar och då riskerar att förlora känslig information till en okänd aktör. I ett sådant läge kan det vara rätt bra att kunna få stöd av stora kraftfulla leverantörer som har ett gediget säkerhetskunnande. En tredje aspekt är den ekonomiska, eftersom det finns stora funktionsmässiga vinster att hämta i många av molntjänsterna.

Om lagar ställs mot varandra

Utöver de relativt nytillkomna lagarna och råden kring molntjänsterna, finns det naturligtvis enormt mycket andra lagar som en kommun ska förhålla sig till, exempelvis kring skol- och omsorgsverksamheterna och annan sorts sekretesslagstiftning.

Anders Olsson resonerar om det kanske till och med kan vara så, att det finns risk för att en konflikt uppstår mellan alla de lagar som en kommun ska följa.

Nu arbetar vi efter devisen att lagt kort ligger.

– Om det slutar med att vi måste ha en stram och sluten it-miljö kanske det hindrar oss att uppfylla andra lagkrav vi har på oss. Ur en traditionell säkerhetssynpunkt kan man fråga sig om det verkligen är säkrare för varje enskild kommun att ha känslig information i sina datacenter, än att de ligger uppe i molnet. Det är en konstig avvägning vi står inför.

Han drar paralleller med nuvarande pandemi.

– Det blir ju lite som vi ibland har diskuterat kring pandemin, att åtgärderna vi vidtar för att stoppa problemet ställer till större skada än det vi försöker förhindra skulle göra om det inträffade.

Nationell hjälp

Anders Olsson understryker återigen komplexiteten i frågan, och att det är lätt att olika aktörer blir specialiserade på vissa delar. Som liten kommun blir det därför svårt att tackla frågan ensam och Gävle ingår i ett nätverk av kommuner där frågan diskuteras, men det både kostar och tar tid att ta in konsulter och rådfråga IMY och SKR.

Anders Olsson, It Utvecklingschef, Gävle

Anders Olsson, it-utvecklingschef, Gävle kommun.

– Egentligen är ju detta en fråga som bör drivas nationellt och även internationellt. Det behövs klargöranden om det ska bli reda i det här. Vi är 290 kommuner som inte var och en för sig verkar ha tillräcklig kunskap att ta en definitiv ställning, och dessutom har vi ganska begränsade ekonomiska medel. Det är lite typiskt att det oftast är lättare att säga till om vad vi inte får göra än vad vi får göra eller ännu hellre, hur vi bör göra.

Utöver utmaningarna med de molnjuridiska frågorna, vad kommer ni att arbeta med framöver?

– Det kommer nog fortfarande att på ett sätt att kretsa kring säkerhet, med tanke på de attacker mot kommuner och annat vi ser i vår omvärld. Men vi sysslar förstås också med roligare saker som är mer värdeskapande för verksamheterna, och en stor fråga handlar om hur vi ska bli duktigare på att hantera vår data, och göra den mer tillgänglig och återanvändningsbar. Där finns många roliga lösningar som detta kan leda till, som till exempel mer automation och ett smidigare medborgarbemötande. Det är en utveckling som troligen kommer pågå de kommande åren.

10 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Gävle kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng