Regeringen satsar 50 mkr på EU:s digitala omställning

Eu Flaggor Och Digitaliseringsminister

Regeringen har beslutat att gå in med 50 miljoner kronor för det svenska deltagandet i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Myndigheten Digg får i uppdrag att samordna deltagandet.

– Den digitala strukturomvandlingen innebär möjligheter att utveckla välfärden, påskynda den gröna omställningen, utveckla förvaltningen samt även att stärka Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det är viktigt att vi sprider kunskap om programmet och dess finansieringsmöjligheter, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Genom programmet (DIGITAL) satsar EU totalt 7,6 miljarder euro för att stödja medlemsländerna i samhällets digitala omställning.

För att svenska aktörer ska få bästa möjliga utväxling ska regeringen avsätta 50 miljoner kronor per år för medfinansering av satsningar inom programmet. Finansieringen ska bland annat säkerställa att de svenska aktörerna ska få ta del av programmets satsningar inom infrastruktur- och kapacitetshöjande projekt gällande bland annat molntjänster, data och AI.

Digg ska ansvara för en nationell samordningsfunktion för programmet, där även E-hälsomyndigheten, MSB, PTS, Tillväxtverket, Vinnova och Vetenskapsrådet deltar.

Källa: Infrastrukturdepartementet

18 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Regeringskansliet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng