Ingen affär utan hållbarhet för Vattenfall

Vattenfall, Hållbarhet; Vindkraftverk Ute Till Havs

Vattenfall har gjort hållbar it till en självklar del i sin affär. Det handlar både om att att utveckla energigenererande system på ett säkert och hållbart sätt, och om att säkerställa att all it som används och inhandlas håller högsta tänkbara hållbarhetsstandard. Samtidigt som Marc Elings, Director IT Portfolio and Suppliers på Vattenfall, efterlyser fler ramverk ser han också en tydlig attitydförändring hos många bolag när det gäller it och hållbarhet. 

– Idag arbetar vi inom it proaktivt och strategiskt med hållbarhet, där vi för några år sedan var mer en stödfunktion för organisationens olika utvecklingsprojekt. Till exempel är det vi på it som utvecklar systemen som bidrar till säkra, stabila och således den hållbara driften av bland annat våra vindturbiner, säger Marc Elings, Director IT Portfolio and Suppliers på Vattenfall.

Hållbarhet är affären

Det är flera faktorer som lagt grunden till att it-funktionen idag har en huvudroll i Vattenfalls arbete för fossilfri energiförsörjning i Europa. Den kanske viktigaste är en attitydförändring som enligt Marc Elings är ett resultat av Vattenfalls tydliga och strategiska åtagande.

– Hållbarhet var länge ett av flera fokusområden för oss. Men med vår nya vd Anna Borg, som lyfter visionen ”fossile free living”, har koncernen ett allt mer holistiskt perspektiv på att hållbarhet är lika med affären, och det genomsyrar vår affärsplan och alla delar av verksamheten.

Vi vill visa att hållbarhet och kostnadseffektivitet inte står i konflikt med varandra.

Som leverantör försöker Vattenfall etablera ett nytt sätt att tänka på hållbarhet och it. 

– Digitalisering handlar ofta om att bygga smarta, säkra och kostnadseffektiva lösningar. Vi jobbar för att få in hållbarhet i våra kunders medvetande och i deras kommande investeringar. Intresset finns alltid där, men vi vill visa att hållbarhet och kostnadseffektivitet inte står i konflikt med varandra, utan skapar en lönsam helhet i det långa loppet. Än så länge är det här ett ganska nytt sätt att tänka på kring it.

Fler ramverk efterlyses

Vattenfall har också stora möjligheter att driva grön samhällsutveckling i samarbetet med sina leverantörer. Här efterlyser Marc Elings viktiga ramverk som fler aktörer skulle kunna ha nytta av.

– De flesta typer av verksamhet har långa kedjor av leverantörer, som i sin tur har underleverantörer. Den stora, svåra frågan är alltid hur väl man känner och kan kontrollera de ingående länkarna i de här kedjorna. Visst finns det olika regelverk och standarder för arbete med corparate social responsibility, CSR, och miljöarbete som hjälp vid upphandlingar, men jag saknar fler heltäckande standarder för till exempel hållbarhet och hög it-säkerhet.

ASF Forum 2022

Vill du veta mer om Vattenfalls hållbarhetsarbete? Delta på eventet ASF Forum 24 mars, Nordens största event för hållbar it. 

I väntan på fler sådana standarder jobbar Vattenfall på olika sätt för att premiera hållbarhet i sina it-upphandlingar.

– Vi har lyft betydelsen av hållbarhet i våra anbudsförfrågningar och visar att priset inte är det avgörande för oss som stora kunder. Vi är beredda att öka betydelsen av hållbarhet i våra kriterier, för att säkerställa för marknaden att Vattenfall är en kund som kräver hållbara lösningar från säljare och förbinder sig till den här viktiga aspekten när vi investerar i it.

Ser tydlig attitydförändring

Marc Elings ser breda branschsamarbeten som en annan viktig väg mot mer hållbar it. Därför deltar Vattenfall i Ateas hållbarhetsinitiativ Leadership for Change som startades för ett år sedan.

– Om leverantörerna tidigare ville få uppmärksamhet för sina produkter, vill de idag lyfta sin respektive agenda för hållbarhet. Självklart är det helt avgörande att de här tankarna omsätts i mer än Powerpoint-presentationer, men jag ser en tydlig attitydförändring hos alla parter. Idag diskuterar vi inte de här frågorna som kunder respektive leverantörer, utan med den gemensamma ambitionen att utveckla långsiktiga samarbeten kring hållbar it-utveckling, säger Marc Elings.

ASF Leadership for Change i korthet

  • Bildades av 11 privata och offentliga organisationer, bland andra Vattenfall, H&M, Adda och Ikea.
  • Bygger på ett manifest om att prioritera hållbarhet vid inköp av it och gynna aktörer som är i linje med 1,5-gradersmålet, verkar för en cirkulär ekonomi och respekterar mänskliga rättigheter.
  • Medlemmarna delar kunskap och erfarenheter kring hållbarhet vid inköp med varandra i syfte att identifiera best practices.
  • Dialog med branschen för att förankra och säkerställa effekt är centralt.

3 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjölddigitFoto Vattenfall

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng