Ett samarbete med Microsoft

Hållbar digitalisering med Microsofts datacenter i Sverige

Microsofts datacenter i mellersta och södra Sverige ska göra det lättare för svenska företag och organisationer att digitalisera på ett hållbart sätt. Bland annat drivs datacenterregionen med 100 procent förnyelsebar energi och har en återvinningsanläggning.

Vi har i Sverige mycket bra tillgång på förnyelsebar energi, vilket är en av anledningarna till att de nya datacentren placerades här. Sverige ska bli en av de största Azure-regionerna i världen, säger Roger Morell, Datacenter Sweden Partner Lead, Microsoft.

Sedan någon månad tillbaka kan nordiska verksamheter använda tjänsterna Microsoft Azure och Microsoft 365 i de nya datacentren. Microsoft har under lång tid arbetat för att bli världsledande inom hållbarhet och göra det så lätt som möjligt för sina kunder att få kontroll på sitt koldioxidavtryck. Här är de nya datacentren inget undantag.

För att kunna garantera förnyelsebar energi har Vattenfall tillsammans med Microsoft tagit fram en tjänst: 24/7 Matchning. Den innebär att Microsoft timme för timme, året runt, rapporterar elbehovet till Vattenfall som direkt producerar förnyelsebar energi tillbaka.

Istället för årsbaserad data kan nu förnybar el spåras timme för timme. På så sätt kan vi nu garantera förnyelsebar el till alla kunder som har sin data i Azure eller Microsoft 365 i våra svenska datacenter. Det här är inte helt lätt att uppnå med traditionella datacenter eller när man köper tjänster från olika leverantörer. Men vi kan, i kraft av vår storlek, genomföra detta och ha koll på allt dygnet runt.

Datacenterregionen ska även få ett så kallat Microsoft Circular Center, vilket ska förlänga livslängden på servrar och annan hårdvara genom återanvändning. Det svenska Circular Center kan hantera 12 000 servrar i månaden.

Då en stor del av exempelvis en servers klimatavtryck består av själva lådan som komponenterna sitter i, är det bra för klimatet att den lådan används länge. Vi byter helt enkelt innehåll och skickar tillbaka samma låda in i datacentret igen.

Och för att stödja vårt åtagande om att vara vattenpositiva till 2030 kyls datacenterregionen enbart av utomhusluft året runt. Dessutom fångas regnvatten upp och lagras för att användas för luftbefuktning i byggnaderna. 

Synkron replikering

Tillgängligheten för datan höjs väsentligt och kunder kan utnyttja full kapabilitet, tillgänglighet och redundans.

I uppbyggandet av datacenterregionen har även tillgängligheten varit en stor faktor. Verksamheter har möjligheten att lagra sin data i tre zoner samtidigt. Dessa zoner ligger på ett större avstånd från varandra, men ändå tillräckligt nära för att man ska kunna göra det som kallas synkron replikering, vilket innebär att data uppdateras exakt samtidigt på alla servrar.

Tillgängligheten för datan höjs väsentligt och kunder kan utnyttja full kapabilitet, tillgänglighet och redundans. Men det är något som företag och organisationer själva måste slå på för en liten extra kostnad.

Värt att nämna är också att alla svenska kunder som använder Microsoft 365 via europeiska datacenter kan få datan flyttad till Sverige. Dock behöver kunden godkänna detta i Microsoft 365. Finns det osäkerhet kring det här kan du ta kontakt med din leverantör, de kan stötta. Det finns alltså ingen automatik i att datan plötsligt ligger i Sverige.

För Azure är det en migrering som gäller, men där är komplexiteten beroende av den miljö som kunden har. Microsoft tillhandahåller verktyg för att flytta mellan Azure-regioner, men lättast är att höra av sig till sin leverantör vid dessa migreringar.

En anledning till att kunder ändå väljer att flytta till våra svenska datacenter är att de är bland de mest hållbart designade i hela branschen, avslutar Roger Morell.

14 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Microsoft

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng