Detta kan Sverige lära av Taiwan

Audrey Tang

Audrey Tang, digitaliseringsminister i Taiwan.

Världen, ett event som anordnas av Dagens Industri och The Economist, blev i år en hybrid variant. Med via länk var Audrey Tang, digitaliseringsminister i Taiwan, för att dela med sig av hur de skapat en digital demokrati i framkant.

– Vid en första anblick kan Sverige och Taiwan verka olika men tittar man närmare blir man förvånad över hur lika vi är när det gäller frihet, demokrati, respektfulla mänskliga rättigheter och lagrum, påannonserade Taiwans ambassadör Vincent Yao digitaliseringsministern Audrey Tang.

Taiwan uppmärksammades globalt under pandemin för sin förmåga att smittspåra och begränsa pandemins utbrott utan stränga restriktioner. Med hjälp av så kallad civil technology, involverades civilsamhället i skapandet av smarta tekniska tjänster.

Enligt Tang är frihet nyckeln till framgång.

– Ju mer frihet du har, desto mer civil teknologi kommer du att få, och i det här fallet desto fler lösningar för att förebygga smittspridningen.

Kritik blir till kreativitet

Taiwans nyttjande av civil teknologi är dock inget nytt för pandemin. Årligen anordnas lokala ”presidential hackatons” där tusentals sociala entreprenörer, hackare och dataentusiaster bjuds in till att lösa samhällsproblem.

Offentliga tjänstemänn har visat sig mest kreativa i att hitta lösningar på problem när de paras ihop med sina civila motsvarigheter. Kritik omvandlas till handlingskraft.

– Jag har absolut blivit positivt överraskad kring att de offentliga tjänstemännen har visat sig mest kreativa i att hitta lösningar på problem när de paras ihop med sina civila motsvarigheter. Kritik omvandlas till handlingskraft, beskriver Audrey Tang.

Viktigast för att hålla den medborgardrivna teknikutvecklingen i gång är full transparens, så att alla kan ta del av vad som händer, och snabb implementation för att kontinuerligt visa effekten av medborgarnas insatser.

Den offentliga tjänstemannens roll blir att prioritera vilka områden som ska lyftas och driva dessa framåt i projektform.

Offentliga plattformar

Hur lyckas man då? Enligt Audrey Tang måste man som digital demokrati investera i civil teknologi för att kunna stärka det civila engagemanget – något som blir allt viktigare i ett digitalt samhälle. Och för att lyckas behövs investeringar i en egen infrastruktur där samhällsdialog och utveckling kan äga rum utan att brottas med reklamannonser.

– Vi har skapat en egen virtuell miljö där vi angriper olika frågor, i stället för att trängas på exempelvis Facebook och Twitter som så många andra behövt göra under pandemin. Så mitt tips är att investera i offentliga byggnader, campus och publika parker och på så sätt tillgängliggöra en plattform som gör att man inte behöver gå genom underhållningsplattformar för att göra sin röst hörd.

Audrey Tang Under Sin Föreläsning

Audrey Tang under eventet Världen 2022.

Resultatet blir ett slags People-Public-Private-Partnership, en samverkan där mjukvara skapas ihop och normer sätts tillsammans.

Data om luftföroreningar

Områden utöver pandemin där den civila teknologin lett till nytta för samhället är exempelvis luftföroreningar. Genom att förskolor och skolor laddar upp data om luftföroreningarna i deras närområde kan även privatpersoner ta del av hur det ser ut.

Detta hjälper invånaren som kan fatta beslut kring huruvida hen vill ta en joggingtur utomhus, och regeringen som exempelvis kan anpassa sina policies. På samma sätt kan man även mäta vattenkvaliteten och dela data för att säkerställa att jordbruket inte tar skada från industriföroreningar.

Transparens – ett bot mot desinformation

Vid sidan om civil teknologi arbetar Taiwan medvetet med att hålla en hög nivå av transparens. Audrey Tang visade i sin keynote en bild av sitt kontor: en gammal flygmilitärlokal som gjorts om till en öppen inomhuspark, öppen för alla.

– Vem som helst kan komma hit, utan att boka tid, och träffa mig live eller digitalt för ett samtal om vad de har på hjärtat. Exempelvis kan det handla om en oro för hur Uber påverkar transportsektorn. Det finns inga regler för vilka frågor man får lyfta utan det enda kravet är att samtalet får offentliggöras efteråt, antingen via transkribering eller på annat sätt. Det skapar ett vettigt och konstruktivt samtalsklimat.

Transparensen används också för att råda bot på desinformation i sociala medier, exempelvis från de som är motståndare till att använda mask för att förhindra smitta av covid-19.

I stället för att radera desinformation skapas humoristiskt och autentiskt innehåll som blir roligare för medborgarna att dela med varandra och som därmed görs viralt: ”beating rumours with humour” som Audrey Tang sammanfattar det.

1 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerdigitFoto Wikimedia Commons, Världen 2022

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng