Delade meningar om cyberförsäkringarnas framtid

Folk På Rad

Ökade säkerhetshot gör att allt fler tecknar cyberförsäkringar för att skydda sin verksamhet. Dessa har dock gått från att vara en given tillväxtmarknad för försäkringsbolagen till att väcka viss tveksamhet. Bland annat har vissa branscher visat sig svåra att försäkra.

– Cyberförsäkringar har de senaste fem åren varit ett nytt lovande tillväxtområde där försäkringsbolagen skulle tjäna nya pengar. Många bolag gav sig också in på marknaden. Det gjorde att det var väldigt lätt att köpa en försäkring för företagen, säger cyberförsäkringsexperten Kristoffer Haleen på Willis Towers Watson till Dagens Industri.

Kristoffer Haleen menar vidare att cyberförsäkringar till viss del övergått till att vara en marknad som många har backat från. Såväl energi- och infrastruktursektorn som kommunala verksamheter har visat sig svårare än andra att försäkra på grund av de komplexa och potentiellt omfattande risker som finns.

Volymerna är dock så stora att han bedömer att försäkringsbolagen kommer att fortsätta försöka överlista riskutvecklingen, och anpassa premienivåerna därefter.

50 procent fler cyberattacker

Säkerhetsrapporten CPR (Check Point Research) granskar utvecklingen kopplat till cyberhot och cyberkriminellas metoder. Rapporten visar bland annat att verksamheter under 2021 drabbades av 50 procent fler cyberattacker i veckan än året innan. Inom den mest utsatta branschen, utbildnings- och forskningssektorn, låg motsvarande siffra på 75 procent.

Hos Länsförsäkringar växer intresset för cyberförsäkringar både bland verksamheter och försäkringsförmedlare.

– Vi ser att cyberrisker ökar, fler kunder tecknar vår cyberförsäkring och betydligt fler utökar skyddet med högre försäkringsbelopp. Generellt är både kunder och förmedlare mer intresserade än för några år sedan, säger John Bergström, underwriter cyberförsäkringar hos Länsförsäkringar. 

11 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng