Data och automation tar Haglöfs till nya höjder

Två Tjejer I Haglöfskläder I Abisko

En offensiv digitaliseringsplan under pandemin har för Haglöfs lett till nya verksamhetssystem, en högre grad av automation och bättre struktur på sin data. Processer som tidigare tog ett dygn tar numera en timme. Framåt kommer arbetet att kretsa kring företagets externa digitalisering.

Svenska företaget Haglöfs verkar i outdoor-branschen och tillverkar kläder samt utrustning för friluftsliv och ägs av den japanska ASICS-koncernen. Per-Ola Axelsson är IT-manager på Haglöfs, som redan innan pandemins start såg ett behov av att utveckla it-delen av företaget.

Tillsammans med verksamhet och partners satte vi på it-avdelningen upp en roadmap från 2020 till 2024 med en plan för hur vårt it-landskap på företaget ska sättas upp och se ut framåt. Denna roadmap är även del av en generell business transformation. 

Det resulterade i att Haglöfs bytte ut ett antal verksamhetskritiska system och upphandlade nya sådana. Man har också bytt PLM-system (Product Lifecycle Management), system för S&OP (Sales and Operations) och implementerat en ny integrationsplattform i Microsoft Azure. 

 Vi lyckades driva igenom förändringarna och driftsatte i början av året. Jag är stolt över att vi trots pågående pandemi kunde genomföra så stora förändringar och samtidigt bedriva den ordinarie verksamheten.

En stor del av förändringarna skedde på grund av att Haglöfs önskade en högre grad av automation och bättre struktur på sin masterdata, vilket man nu fått.

 Nu har vi betydligt mer kontroll och kvalitet på vår data. Det skapar bättre arbetssätt och sparar tid för våra medarbetare.

Har du något exempel?

Haglöfs Per Ola Axelsson

Per-Ola Axelsson, IT-manager på Haglöfs.

Planeringar gällande vissa material och komponenter har förenklats. Tidigare har vi fått dra ut information kring produkter från olika system och sedan slå ihop dem. Nu har vi fått in det i samma system. En process som tidigare har tagit en hel arbetsdag för en anställd tar nu en timme.

 Dessutom ökar ju kvaliteten på datan. Med många manuella processer ökar risken för fel, men med en ökad automation och ett mer integrerat arbetsflöde får vi tillgång till rätt system och rätt information vid rätt tidpunkt.

Och än är arbetet bara i sin linda. En del av fortsättningen med roadmap-arbetet kommer handla om den externa digitaliseringen. Pandemin har ökat den digitala kravbilden hos slutkonsumenter och förändrat konsumtionsmönstren, vilket Haglöfs arbetar på att möta. 

Vi behöver knyta ihop vår omni-historia. Vi har våra egna butiker, vår e-handel och vi finns på diverse marknadsplatser. Under pandemin har vår e-handel tagit fart men inte på bekostnad av våra butiker. Här behöver vi ändå få ihop alla delar till en helhet och se över hela datamodellen kring vad som är relevant i ett nytt landskap med nya krav från konsumenter. Hur ska upplevelsen vara i våra retail-butiker? Hur ska upplevelsen vara online?

 Vi har en offensiv plan för 2024 och än så länge har vi taktat väl enligt den. Nu fortsätter arbetet med att göra oss än mer digitalt redo, avslutar Per-Ola Axelsson.

16 februari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Haglöfs

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng