Sveriges nya it-försvarsförband

Cyberförsvar, Linköping; Militär Med Händerna På Ett Tangentbord

Sverige ska få ett nytt förband i Linköping som ska stärka det svenska cybersförsvaret. Det meddelade ÖB Micael Bydén under Försvarsmaktens konferens Folk och Försvars rikskonferens.

– Försvarsmakten etablerar nu ytterligare ett it-försvarsförband. Det nya förbandet, som kommer att finnas i Linköping, kommer avsevärt att öka Försvarsmaktens robusthet och kapacitet för defensiva och offensiva cyberoperationer. En cyberattack ska aldrig vara det enklaste sättet att påverka Sveriges försvarsförmåga, säger överbefälhavare Micael Bydén under Folk och Försvars rikskonferens.

Utveckling av svenskt cyberförsvar

Förbandet kommer att organiseras under Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, och är en del av den satsning som redan finns på svenskt cyberförsvar. Till exempel finns sedan tidigare en grundutbildning för cybersoldater med första terminsstart våren 2020.

Fullbemannat år 2027

– Ett it-försvarsförband är egentligen försvarsmaktens förmåga att kunna bedriva väpnad strid på cyberarenan. Förbanden syftar till att försvara försvarsmaktens ledningssystem genom att både proaktivt agera i de egna näten, och reaktivt hantera olika it-säkerhetsincidenter som inträffar, säger Johan Nyström, överstelöjtnant och projektledare för etableringen av det nya försvarsförbandet.

Enligt Johan Nyström kommer en första etablering att äga rum under 2022 med en tidsplan som innebär att förbandet är fullt bemannat inom drygt fem år, i slutet av 2027.

Källa: SVT, Sveriges Radio

12 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng