Svensk forskning om molnets energiförbrukning

Hållbarhet, Umeå Universitet, Ericsson; Datacenter Med Gröna Lampor

Forskare vid Umeå ska med hjälp av en inblick i Ericsson Research Data Center undersöka hur bland annat olika processer påverkar temperatur och strömförbrukning i världens datacenter och molnmiljöer. 

– Vi får unik tillgång till den största mängden molnbeteendedata i realtid i världen. Det gör att vi kan börja arbeta med att utveckla och energieffektivisera framtidens moln-anläggningar, säger Paul Townend, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och projektansvarig för WARA Common information Bridge, som finansieras av Wallenberg AI, Autonomous System and Software Program, förkortat WASP AI.

Mycket ström och värme

Det brukar uppskattas att det fanns ungefär 44-64 zettabytes, eller 44-64 miljarder terabytes, totalt i världen när 2020 tog slut. Och mer och mer av världens data återfinns i stora datacenter och moln.

En återkommande brist i alla dessa datacenter är dels att de oftast inte utnyttjas till mer än 20 procent, dels att de förbrukar mycket ström och genererar stora mängder värme.

– Det här beror på att man inte vet när en ökning i efterfrågan kan inträffa. I stället överdimensionerar man konstant för att inte tappa kapacitet och därmed riskera att skada ryktet, säger Paul Townend.

Inblick i Ericssons datacenter

Paul Townend och hans forskarkollega Jon Leijon har nu fått tillgång till Ericsson Research Data Center där de bland annat vill undersöka nätverkstrafik, hur många processer som används, och vilken strömförbrukning som krävs för att driva anläggningen.

– Det handlar om realdata, vilket är anmärkningsvärt. De mycket få, tillgängliga datauppsättningarna som finns i dag är sällan uppdaterade och innehåller begränsad information.

Hjälp från fler forskare

Samtidigt utvecklar de en portal som ska göra data synligt och tillgängligt för andra forskare.

– I ett första skede är portalen till för forskarna inom WASP som vill utveckla effektiva och pålitliga lösningar genom att till exempel ”tweaka” systemen och balansera strömförbrukning med prestanda, för att utnyttja energin på bästa sätt. Men i förlängningen kan portalen öppnas upp för forskare världen över, säger Paul Townend.

Källa: Umeå universitet

26 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng