Sharepoint och folkhälsa i fokus för RF-SISU Norrbotten

Rf Sisu Norrbotten, Teams, Folkhälsa; Benen På Ungdomar Som Springer På En Väg

RF-SISU Norrbotten ansvarar bland annat för utbildningar för idrottsledare och arbetar proaktivt för en bättre folkhälsa. För it-ansvarig Helena Blomkvist handlar mycket av arbetet framöver om att balansera de fysiska mötena och utbildningarna med de digitala.

– I mars 2020, alltså precis innan pandemin, avslutade vi ett långvarigt arbete med att flytta all vår lagring till Microsoft SharePoint och vi hade precis hunnit börjat använda Teams. Det kom i exakt rätt läge, säger Helena Blomkvist, it-ansvarig, RF-SISU Norrbotten.

Idrottens folkbildare

SISU, Svenska idrottsrörelsens studieförbund, grundades 1985 med syfte att axla rollen som ett slags idrottens folkbildare. RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer och har som namnet antyder, hela Norrbotten som sitt upptagningsområde.

Organisationens två uppdrag, idrott och folkbildning, handlar bland annat om att skapa de bästa förutsättningarna för idrotten på regional och lokal nivå genom påverkansarbete, handledning och utbildning.

Anpassning av nytt läge

Helena Blomkvist har it-ansvaret för verksamheten i Norrbotten: hon köper in datorer, sätter upp wifi och ser till att tekniken fungerar på kontoret i Luleå. Sedan pandemin har arbetet också kommit att bestå i att hjälpa verksamheten att anpassa sig till det nya läget.

– Medarbetarna har varit tvungna att lära sig att hantera Teams och kringliggande verktyg. Vi har snabbt behövt ta ställning till hur just vi ska använda verktygen samtidigt som vi stöttat idrottsföreningar med att bli mogna med det nya digitala landskapet.

RF-SISU:s verksamheter består mycket av utbildningar med alltifrån föreläsningar för blivande idrottsledare inom olika sporter, till föreningslära och vad det innebär att sitta i en idrottsstyrelse.

Mycket av arbetet framöver kommer enligt Helena Blomkvist att handla om hur RF-SISU ska balansera de fysiska mötena och utbildningarna med det digitala.

Helena Blomkvist, Rf Sisu, Norrbotten

Helena Blomkvist, it-ansvarig, RF-SISU Norrbotten.

– Det handlar dels internt om hur och var våra medarbetare ska arbeta, och med vilken utrustning, dels om hur vi fortsättningsvis ska sätta upp våra externa utbildningar. Det ställer olika krav på våra medarbetare, beroende på hur utbildningarna utformas, så där måste vi hitta en bra standard för att göra det så pedagogiskt som möjligt.

Fortsatt fokus på folkhälsan

Ett annat område är förstås att fortsätta att arbeta proaktivt för en bättre folkhälsa. Pandemin har av förklarliga skäl inneburit att de barn och ungdomar som tidigare spenderade för mycket tid stillasittande, har gjort det i ännu högre grad, samtidigt som det har varit svårt, och vid vissa tillfällen förbjudet, att bedriva fotbollsträningar och liknande.

– Det är viktigt att vi försöker locka tillbaka ungdomar som kanske vant sig vid mer stillasittande än tidigare. Där kan vi hjälpa föreningar genom ett flertal olika insatser. Till exempel har vi tillsammans med skolor i regionen anordnat en Idrottens dag med fokus på att röra på sig. Den ägde rum i september, på samma dag i hela Sverige, och hela vår nationella organisation var engagerad, säger Helena Blomkvist.

19 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto RF-SISU Norrbotten

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng