Så ska Östersund locka it-kompetens

Tudelad Bild Med Frösön Och En Speldator Copy

Frösön, Östersund, och en dataspelsdator.

Kompetensbrist inom yrken som rör it är en återkommande utmaning för många olika aktörer, i olika branscher. I Östersund samarbetar kommunens näringslivsutvecklare Erik Esseen med såväl YH-utbildare som it-branschen för att attrahera nya bolag och och ny kompetens till kommunen. 

– Alla letar folk med ljus och lyktor. I Östersunds kommun har vi lite olika initiativ för att locka hit talanger. Till exempel är närheten till fjäll och friluvsliv något som vi hoppas kan ge en bra skjuts för att locka nya medborgare, säger Erik Esseen, näringslivsutvecklare, Östersunds kommun.

Nya YH-utbildningar

Erik Esseen arbetar bland annat mot it-branschen med syfte att samordna och få denna delen av näringslivet att attraheras av Östersund. Han beskriver Östersund som en stad med många it-företag representerade, men som samtliga har en sak gemensamt: kompetensbrist.

Ett led i höja it-kompetensen är att försöka etablera fler YH-utbildningar.

– Några YH-utbildare letar kompetens inom spelvärlden och bland spelutvecklare. Dessa unga människor är uppfostrade i en spelvärld, men man menar att de med en YH-utbildning skulle kunna bli bra konsulter. De har ofta en bra grund att stå på, utifrån de senaste rönen, säger han.

En viktig drivkraft i arbetet är organisationen Northern Tech Republic, som startats av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med tolv it-bolag verksamma i regionen.

– Dessa människor förstår branschen och vi har mycket att tacka dem för. Med sin kunskap och sitt driv hjälper de till att sätta regionen på kartan. Det vi alla vill ha är ju en sorts snöbollseffekt, där vi får hit mer kompetens som gör att uppdragen för it-konsulter blir fler, vilket driver jakten på mer kompetens.

Lyfter blicken mot större projekt

Östersund är knappast den enda regionen i norra Sverige som satsar på ny teknik och med kompetensutmaningar som ett brev på posten. Erik Esseen beskriver de stora fabriksbyggena runt Skellefteå och Luleå, och hur både el och kompetens blir en alltmer eftertraktad vara i dessa regioner.

Erik Essen, Näringslivsutvecklare, Östersunds Kommun

Erik Esseen, näringslivsutvecklare, Östersunds kommun.

– Vi har liknande projekt som vi vill driva, och arbetar med att få hit leverantörer som kan bygga elintensiv industri. För att vara redo har vi tillstånd att ta ut 500MW förnybar energi ur stamnätet. Bara i Östersund siktar vi på att öka vår befolkningsmängd med 15-20 procent de kommande tio åren. Det kräver mycket planering med allt gällande energitillförsel, nya jobb och nya bostäder.

The Power Region

När det kommer till just energi och förnybara energikällor har Erik Essen tidigare arbetat med projektet som kallas för The Power Region: en regional satsning, delvis finansierad av EU, för att uppmärksamma gynnsamma näringslivsförhållande för elintensiv industri, och lyfta satsningarna på vind- och vattenkraft.

På det stora hela är Erik Essen förhoppningsfull att regionen de kommande åren ska bli bättre och bättre rustade så att framtidens it-företag, -leverantörer, och -medarbetare väljer Östersund.

– Det kan i sin tur ge ringar på vattnet och bidra till tillväxten i kommuner runtikring, säger han.

31 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng