Så satsar Sandviken på omsorg

Sandviken, Kommun, Omsorg; En Person Med Telefon Visar Digitala Lås För Dörr

Digital signering och digitala lås är lösningar som redan finns på plats i Sandvikens omsorgsverksamhet. Nu pågår arbetet med att uppgradera journalsystemet. Samtidigt samarbetar utredaren och utvecklaren Sarah Westergren med andra kommuner i projektet Life Care för att hitta smarta lösningar för kommunens omsorg.

– Vi precis som många andra kommuner står inför en demografisk utmaning där gruppen äldre växer. Därför kommer vi behöva hitta nya smarta lösningar för att möta de behov som kommer att finnas, säger Sarah Westergren, utredare och utvecklare på Sandvikens kommun.

Digital signering på plats

Sandviken ligger ett par mil utanför Gävle och har ungefär 40 000 invånare. På kommunen har Sarah Westergren fått rollen som både utredare och utvecklare, där tanken är just att sätta ett fokus på att hitta nya, smarta lösningar för att bättre kunna hjälpa kommunens omsorgstagare.

I dagsläget används digital signering, vilket innebär att personalen kan signera via en mobilapp när en brukare ska få ut medicin. I samma lösning finns dessutom ett system som varnar om medicin inte getts ut i rätt tidsintervall.

– Just varningsfunktionen är väldigt uppskattad. Ett A4-papper varnar ju liksom inte.

Digitala lås och trygghetslarm

Kommunen har också digitala lås där ytterdörrarna hos omsorgstagarna som undersköterskorna besöker går att öppna med en app i telefonen.

Sara Westergren, Sandvikens Kommun2

Sarah Westergren, utredare och utvecklare, Sandvikens kommun.

Sarah Westergren beskriver att det finns mycket annan teknik att titta på och testa, som till exempel sensorstyrda trygghetslarm som ska förenkla för den som behöver rapportera att något har hänt.

– Det handlar om att hitta lösningar som gagnar både undersköterskor och brukare, för att kunna skapa bättre kvalitet under besöken. Vi hämtar in idéer från verksamheten på lösningar de skulle uppskatta. Och även om det är kul, är det inte därför vi utvecklar oss, utan för att det är en nödvändighet för att vi ska kunna fortsätta ge adekvat omsorg.

Life Care och journalsystem

I projektet Life Care försöker Sarah Westergren att ta hjälp av andra kommuner och inspireras av hur andra har hittat och implementerat sina lösningar.

– Det blir jättedyrt om varje kommun ska uppfinna en lösning på egen hand. Det är bättre vi delar med oss av våra erfarenheter.

Och på den interna sidan är största fokuset på omsorgsförvaltningen att byta journalsystem. 

– Just nu håller vi på att byta journalsystem till en mer modern lösning där signering och journalsystem är bättre sammankopplade. Det kommer att bli en webbaserad variant som går att komma åt från mobilen.

21 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng