Power BI och sensorer för hållbar skog

Sveaskog, Hållbarhet; En Lövgren I Förgrunden Med En Stig Och Skog Bakom

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och arbetar aktivt med ny teknik för att värna om hållbarheten i kedjan från nedhugget träd till slutkund. Parallellt pågår en modernisering inom organisationens verksamheter, bland annat med ett nytt affärssystem och en mer automatiserad process vid nyanställningar. 

– Svenskt skogsbruk är lite under luppen och det är många som ställer krav på att skogen ska skötas på ett mer hållbart sätt. Detta är självklart något vi arbetar med på Sveaskog och i det arbetet kommer digitala verktyg vara jätteviktiga, säger Fredrik Lind, förändringsledare, Sveaskog.

Sveaskog är ett av svenska staten helägt aktiebolag och Sveriges största skogsägare med sina nästan 4 miljoner hektar mark, vilket ungefär är en tiondel av Sveriges samlade areal.  

Drönare och laser

Redan idag används mycket it inom skogsbruket och Fredrik Lind tror det är ett område som kommer att växa betydligt mer. För att få bättre kontroll och översikt över skogen och som ett led att kunna bedriva ett mer hållbart och smart skogsbruk, samlar Sveaskog till exempel in data som sedan kan visualiseras i Power BI.

Ur ett större perspektiv handlar det om att bygga upp en kedja där Sveaskogs kunder kan redovisa för sina kunder att deras produkter kommer från en hållbar kedja, det vill säga hela vägen från skog till slutkund.

Enligt Fredrik Lind är hållbarhet en hygienfaktor i dagens samhälle och digitaliseringen en möjliggörare för Sveaskog att redovisa hur det arbetet bedrivs.

– Både drönare och olika lasertekniker kan göra mätningar kring bestånd, tillväxt, angrepp på träd, med mera. Den datan kan vi sedan hämta hem och analysera, och därefter ta fram rapporter som visar hur läget är, och i vilken riktning vi bör går. Överhuvudtaget kommer mycket att hända de kommande tre-fyra åren vad gäller våra möjligheter för datainsamling och -analys.

Flera nya lanseringar

Fredrik Linds huvudsakliga uppgift på Sveaskog är att fungera som en resurs när nya funktioner, system och verktyg implementeras, och alltså vara länken mellan it och verksamhet samt projektledning.

Den senaste tiden har mycket handlat om att bistå i övergången till Microsoft Dynamics 365 som affärssystem och att leda införandet av ett nytt HR-system.

– Ett smart HR-system kan bland annat hjälpa oss att effektivisera och automatisera delar av vår on- och off-boardingprocess, manuella rutiner kan digitaliseras och vi ser att alla delar i flödet, till exempel chef, HR och it, kommer att ha nytta av detta vid en anställning.

Teams rullades ut i grevens tid i organisationen i slutet av 2019 innan pandemin. På sikt vill bolaget också utnyttja molnet mer än idag, men precis som för alla andra krävs det att en del informationssäkerhetsmässiga knutar löses på vägen.

Vilka är de största utmaningarna för dig i din roll?

– Att få tid från verksamheten, och det kan jag förstå. De är naturligtvis mitt uppe i sina ordinarie arbetsuppgifter, och så kommer någon som jag från it och ska prata förändringsledning, utmaningar och nytta. Men i slutändan handlar det ju om att verksamheterna ska kunna spara tid för att ägna sig åt mer värdeskapande arbetsuppgifter, så ofta blir resultatet bra när saker och ting väl sätter sig.

13 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng