Mot industri 4.0 för Suzuki Garphyttan

Medarbetare På Suzuki Garphyttan

När fordonsindustrin ersätter förbränningsmotorer med elmotorer innebär det en stor omställning för Suzuki Garphyttan, som tillverkar fjädertråd för bland annat bensindrivna bilar. Nya affärssystem och en smartare och säkrare produktion blir centrala delar för att bolaget ska kunna anpassa sig till nya marknader. 

– Med färre tillverkande bilar som har förbränningsmotorer, och en bilindustri som dessutom drabbats hårt av chipsbrist, är det en överlevnadsfråga att vi lyckas ställa om vår affär och produktion på ett smart sätt, säger Anders Jonsson, it-chef på Suzuki Garphyttan.

Från bil till såg

Det över 115 år gamla bolaget Suzuki Garphyttan i Garphyttan utanför Örebro tillverkar olika typer av fjädertråd i metall, som bland annat används i förbränningsmotorer i fordon över hela världen. Just det faktum att andelen eldrivna fordon ökar för varje dag, gör att bolaget tittar dels på användningsområden för sin tråd i dessa bilar, dels på nya marknader som skulle kunna dra nytta av produkten.

En sådan marknad är bolag som tillverkar sågblad, och som idag har hundrameterslånga metallbitar där tänder stansas och fräses ut, medan en tråd från Suzuki Garphyttan skulle vara betydligt längre och gå flera dagar i sträck.

En mer uppkopplad produktion

Inte minst på grund av dessa marknadsstyrda förändringar blir det viktigt för det Närkesbaserade bolaget att bli smartare i sin produktion och koppla upp så mycket maskiner som möjligt för att få ut data att analysera och kunna göra bättre tråd.

– Det kan till exempel handla om atmosfären i en ugn eller variationer i temperaturen i våra bad, där tråden kyls på olika sätt för att ge den olika egenskaper, säger Anders Jonsson.

För att vara förberedd inför en alltmer digitaliserad verksamhet jobbar Suzuki Garpyttan med ett projekt som man kallar för den digitala medarbetaren.

Alla medarbetare ska ha en digital enhet och kan med den scanna QR-koder i produktionsmiljön för att få upp aktuella beskrivningar om hur en tråd är tillverkad och hur kundordern ser ut för just den rullen. 

Vilka är de stora utmaningarna med ett sådant införande?

– Vi är ett gammalt bruk där det sitter lite i väggarna att du ska vara stor och stark och svettig. Att kombinera detta med att du nu ska kunna ge och ta data från produktion, och att det kan innebära att maskiner körs på ett annorlunda sätt än tidigare, är en utmaning.

– Detta är ju ett slags första steg mot industri 4.0 med mer robotik och sensorer, och där medarbetare har mindre och mindre kontakt med maskiner, vilket i förlängningen både kommer att öka kvaliteten och minska skaderiskerna.

Anders Jonsson, It Chef, Suzuki Garphyttan2

Anders Jonsson, it-chef, Suzuki Garphyttan.

Nytt affärssystem

En annan tekniksatsning, som bland annat möjliggör QR-kodscanningen i produktionen, är att Suzuki Garphyttan byter ut sina affärssystem för Enterprise Resource Planning, förkortat ERP-system.

I dagsläget har trådtillverkaren 13 olika system, men med nya marknader kommer nya kundkrav, och därför har Anders Jonsson och hans kollegor beslutat att investera i en ny lösning som kan hantera flera typer av affärsverksamheter.

– Detta är vårt absoluta huvudfokus just nu och kommer att pågår under minst ett år. Parallellt med utvecklingen i produktionen kommer Suzuki Garphyttan troligen se helt annorlunda ut inom en treårsperiod.

28 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Suzuki Garphyttan, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng