Log4j-hålet innebar rekord i cyberattacker 2021

Log4j Säkerhet

Hos Check Points företagskunder ökade cyberattackerna med 50 procent per vecka under 2021. Störst ökning går att se i december när sårbarheten i Log4J upptäcktes.

– Antalet cyberattacker eskalerade mot slutet av året, till stor del på grund av log4J-hålet, säger Omer Dembinsky från Check Point.

Under 2021:s fjärde kvartal uppmätte Check Point en ny rekordnivå av attacker mot deras kunders företagsnätverk, 925 attacker per organisation varje vecka.

Sektorerna som attackeras mest är samhällsviktiga verksamheter. Utbildnings- och forskningsområdet utsätts oftast med i genomsnitt 1 605 attacker per organisation och vecka, vilket innebär en ökning med 75 procent jämfört med 2020.

Därefter kommer regering, försvar, militär och kommunikationsindustrin som utsätts för i snitt ungefär 1 100 attacker per vecka och organisation. 

Jämför man olika delar av världen ligger Afrika högst med nästan 1 600 attacker i veckan per organisation. I Asien-Stillahavsregionen ligger siffran på 1350, i Europa 670 och i Nordamerika 503.

– Vi är i en cyberpandemi. Jag uppmanar alla, speciellt personer verksamma inom utbildning, hälso- och sjukvård samt på myndigheter att lära sig att skydda sig bättre genom enkla åtgärder som att patcha, segmentera nätverk och utbilda anställda, säger Omar Dembinsky. 

13 januari 2022 Reporter Fredrik Adolfsson säkerhet Foto Adobestock

Läs mer om ämnet:

Senaste nytt

Stäng