Log4j-hålet innebar rekord i cyberattacker 2021

Log4j Säkerhet

Hos Check Points företagskunder ökade cyberattackerna med 50 procent per vecka under 2021. Störst ökning går att se i december när sårbarheten i Log4J upptäcktes.

– Antalet cyberattacker eskalerade mot slutet av året, till stor del på grund av log4J-hålet, säger Omer Dembinsky från Check Point.

Under 2021:s fjärde kvartal uppmätte Check Point en ny rekordnivå av attacker mot deras kunders företagsnätverk, 925 attacker per organisation varje vecka.

Sektorerna som attackeras mest är samhällsviktiga verksamheter. Utbildnings- och forskningsområdet utsätts oftast med i genomsnitt 1 605 attacker per organisation och vecka, vilket innebär en ökning med 75 procent jämfört med 2020.

Därefter kommer regering, försvar, militär och kommunikationsindustrin som utsätts för i snitt ungefär 1 100 attacker per vecka och organisation. 

Jämför man olika delar av världen ligger Afrika högst med nästan 1 600 attacker i veckan per organisation. I Asien-Stillahavsregionen ligger siffran på 1350, i Europa 670 och i Nordamerika 503.

– Vi är i en cyberpandemi. Jag uppmanar alla, speciellt personer verksamma inom utbildning, hälso- och sjukvård samt på myndigheter att lära sig att skydda sig bättre genom enkla åtgärder som att patcha, segmentera nätverk och utbilda anställda, säger Omar Dembinsky. 

13 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng