Kommunernas cybersäkerhet blir forskningsobjekt

Säkerhet, Forskning; Benen Av Människor Som Går På Stan

Vetenskapsrådet avsätter fem miljoner kronor för forskning kring samhällelig beredskap och säkerhet. Förhoppningen är bland annat att öka kunskapen om cybersäkerhet i svenska kommuner.

– Kommuner ansvarar för omfattade, sammanlänkade och viktiga informationssystem som berör alla människor i landet. Den kommunala cybersäkerheten är avgörande för att samhällets äldreomsorg, hälsovård, skola, vatten/avlopp, avfallshantering och energi ska fungera, säger Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning på offentlig organisation vid Högskolan Väst och ansvarig forskare.

Det nya forskningsprojektet är tänkt att i första hand besvara i vilken omfattning kommuner förstår och är uppmärksamma på säkerhetsrisker, hur säkerhetsarbetet organiseras och vilken skillnad det går att se kommuner emellan på dessa punkter, och i så fall hur dessa ska förklaras.

Intervjuer och enkäter

Genom intervjuer med bland andra it-chefer, säkerhetsexperter och ledande politiker, tillsammans med nationella enkäter och analyser av olika dokument, hoppas Johan Berlin kunna bidra till insikter och ny kunskap i dessa frågor.

– Hur cybersäkerhet uppfattas och hanteras av kommuner har dessvärre endast i begränsad omfattning studerats vilket gör att ökade kunskaper på detta område är av stort värde, säger Johan Berlin.

Källa: Dagens Infrastruktur

11 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng