Detta toppar svenska it-ledares agenda 2022

svenska it-ledare

Eva Listi, Systembolaget; Amer Mohammed, Coop; Sofia Nagander, LKAB; Michael Jörgensen, Abdon Food; Eva Lindstedt, Branäsgruppen.

2022 är cybersäkerhet, datadrivna insikter som beslutsstöd och rekryteringen av rätt kompetenser fokus för svenska it-ledare. För att nå framgång och klara digitaliseringens höga tempo blir nyckeln att ta hjälp av andra och varandra. Det spår svenska verksamheter som Voister har pratat med. 

Michael Carlberg-Lax, CIO, Skellefteå kommun. 

Microsoftteams Image (17)

Michael Carlberg-Lax, CIO, Skellefteå kommun. Foto: Voister

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år? 

Jag har fyra olika spaningar. För det första: IoT som tidigare gått ner sig i pilot-träsket tar ett sabbatsår medan organisationer söker med ljus och lykta efter en väg till uppskalning med tillräcklig ROI. Spoiler: De hittar den inte på egen hand så 2023 gör vi mer tillsammans än tidigare.
För det andra: Det geopolitiska läget i Europa och USA gör att frågan kring digital suveränitet blir ytterligare en drivkraft att titta på strategier för att hantera ett scenario där vi behöver klara oss utan molntjänster från de stora jättarna.
För det tredje: Teknikprojekten blir färre. Strategierna handlar i stället om affärsmodeller och förmåga att samarbeta, fatta och utföra beslut kopplat till data.
För det fjärde: Den klassiska it-driftstjänsten på it-avdelningen får ett uppsving då ledningen inser att den är ett måste för att få kontroll över systemarkitekturen som helhet, inklusive molntjänster.  

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du? 

Rekrytering av kompetens.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?Det är omöjligt att ha koll på alla detaljer. Fokusera på dialog om uppdraget och målet, samt lita på dina kollegors och medarbetares kompetens att ta sig dit.  

Amer Mohammed, CDO, Coop.

3Cc6b1f20c544060dc0a1e024cb248b90cd53ec4

Amer Mohammed, CDO, Coop. Foto: Coop

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år? 

Jag tror att Scan and Pay*-upplevelser kommer att bli allt vanligare nu när både Ica, Ikea och Willys kommer med lösningar liknande den vi på Coop har tagit fram.  

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Min utmaning är och kommer alltid att vara att rekrytera världens bästa kollegor.  

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Att omge sig själv med människor som är långt smartare än en själv och ge dem friheten och tilliten att göra sina jobb. *Coop Scan & Pay är en lösning där kunderna scannar sina varor med mobiltelefon, packar allt eftersom i butiken och betalar utan att behöva gå till kassan.  

Katarina Fernebrand, CIO, Lekolar.

Katarina Fernebrand

Katarina Fernebrand, CIO, Lekolar. Foto: Katarina Fernebrand

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år?

Fortsatt stort fokus på att öka säkerheten och att få till en total kundupplevelse med ”wow-faktor”. Det vill säga att utveckla det extraordinära för kunden med hjälp av digital teknik.   

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Jag tänker på två utmaningar. För det första, att hinna utveckla tekniken i den takt som kommer att krävas för affären. Allt spinner på i rasande fart! För det andra, är det självklart att sträva efter att transformera allt till molntjänster? Hur är säkerheten i molnet egentligen och vilka regler gäller för lagring?  

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Ta hjälp av varandra och ha bra samarbete med engagerade leverantörer. Du kan aldrig ha full koll på allt själv.  

Evalena Lindstedt, chef IT & IT-utveckling, Branäsgruppen. 

Evalena Lindstedt

Evalena Lindstedt, chef IT & It-utveckling, Branäsgruppen. Foto: Branäsgruppen

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år? 

Jag tror att vi kommer se ännu mer tjänster som digitaliseras, även inom upplevelsebranschen. Allting som inte är kopplat till själva kärnprodukten, i vårt fall skidåkning, kommer att få nya lösningar som förhoppningsvis gör att gästen får mer tid i backen och mindre tid som går åt till att rodda allt runt omkring. Välja resmål, boka, betala, packa ut, resa, checka in, parkera, packa in, handla mat, laga mat, fixa utrustning, fixa liftkort, ta sig till backen. Vägen är lång tills du står i liften och om smarta tjänster kan göra det enklare så kommer det ske. Det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras.

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Hitta erfarna medarbetare! Men jag tror inte vi kommer klara det, därför ligger utmaningen i att skapa system som är väldigt lätta att lära sig för de medarbetare som står längst fram i ledet och möter gästen. Sen kan vi ha en annan grupp medarbetare som är mer kunniga och kan registervårda och ta hand om specialbokningar i bakgrunden.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Omge er med de bästa leverantörerna! Välj de som faktiskt har ert bästa framför ögonen, och som förstår er verksamhet. Och dessutom ska de ha jour/support även under icke-kontorstid. Det har jag lärt mig den hårda vägen.

Michael Jörgensen, it-chef, Abdon Food.

Microsoftteams Image (16)

Michael Jörgensen, it-chef, Abdon Food. Foto: Voister

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år? 

Med tanke på all rapportering om it-attacker och ransomware kommer detta att vara ett fokusområde. Jag tror också att vikten av att kunna följa och analysera företagets resultat och möjligheter får en än större betydelse. Även i mindre företag. Därför blir det viktigt att samla in och strukturera data samt att ha bra verktyg.  

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Inom säkerhet kommer det att vara att få med användarna i detta arbete och att öka förståelsen för varför man behöver göra olika insatser.

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Som så ofta kommer it in sent eller i efterhand. Att därför ligga steget före är guld värt. Kan man införa saker innan verksamheten kommer till insikt eller beslut så gör det, om omständigheterna tillåter det! 

Eva Listi, it-direktör, Systembolaget.

Microsoftteams Image (15)

Eva Listi, it-direktör, Systembolaget. Foto: Systembolaget

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år?  En kraftigt förenklad, smidig och hållbar kundresa där köp, betalning och leverans sker enkelt digitalt och med några få klick samtidigt som man behåller ett personligt kundmöte.   

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Att säkerställa att vi som bolag känner oss trygga i hanteringen av vår it- och informationssäkerhet givet allt som sker cybersäkerhetsmässigt.  

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Nätverka, dela erfarenheter och använd ”grupphjärnan”. Tillsammans med varandra och andra så gör vi själva ett bättre jobb.  

Sofia Nagander, digitaliseringschef, LKAB .

Sofia Nagander

Sofia Nagander, digitaliseringschef, LKAB. Foto: LKAB

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år? 

För oss så kommer det att handla om att hela tiden förflytta gränserna för vad som är möjligt. Vi behöver varje dag utmana våra existerande lösningar för att proaktivt hitta smartare alternativ för en bättre helhet. Beslutsstöd, automation och AI är några exempel på tekniker som kommer att vara viktiga för oss i närtid.   

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Vår digitala vision är ett LKAB där all information hanteras i realtid. Våra medarbetare, maskiner och anläggningar ska alltid ha ett informationsövertag så att rätt beslut kan fattas snabbare i alla situationer. Då kan vi hela tiden optimera vår verksamhet för att nå LKAB:s målsättningar.  För att vi ska lyckas med detta är det viktigt att vi har ett holistiskt synsätt, det vill säga att vi alltid ser till vad som är bäst för LKAB som helhet. I den snabba utvecklingstakt som sker just nu så är detta en utmaning för oss. Transparens och tydliga prioriteringar baserade på nyttoeffekter är några av de verktyg som vi använder för att säkerställa att allt hänger ihop i vår digitala transformation.   

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Digitalisering handlar om förändrade arbetssätt med stöd av digital teknik. Det är i verksamheten som vi kan skapa effekter av digitaliseringen genom att förändra våra arbetssätt och arbeta på nya, smartare sätt. Så mitt råd är att alltid säkerställa att verksamheten är med, digitalisering är något som vi gör tillsammans. 

Peter Bergehamn, it/digitaliseringschef, Region Kronoberg.

Peter Bergehamn

Peter Bergehamn, it/digitaliseringschef, Region Kronoberg. Foto: Region Kronoberg

Vilka it-trender tror du framför allt att vi kommer att se i år? 

2022 kommer hälso- och sjukvården att handla mycket om appar för invånaren. Vi kommer att få en ny nationell app från 1177 med funktioner för att digitalt kunna söka och bli hänvisad till rätt vård. Parallellt kommer vi få mer funktioner för invånaren i våra regionala appar inom sjukvården, där vår heter Min Hälsa.   

Vilken kommer att vara din största utmaning, tror du?  

Den största utmaningen kommer som vanligt inom det offentliga vara att hålla ett högt tempo i digitaliseringen samtidigt som vi har många digitaliseringsfientliga lagar som fäller krokben på oss hela tiden.  

Vilket är ditt bästa tips till andra i liknande roll som din?  

Som digitaliseringschef inom hälso- och sjukvård gäller det att under 2022 driva fram strategin kring hur vi ska få en sammanhållen digital patientresa för våra invånare. Hur får vi ihop appar, e-tjänster och journalsystem till en bra helhet för invånare och vårdpersonal.

17 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson, Therese Bengtner, Tim Lefflerdigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng