Agil utveckling för Lekolar

Lekolar, Agil, Cio; Pennor På Rad Varav En Stickeru Ut

Lekolar säljer alltifrån golvroboten Blue-Bot till möbler, till skolor och förskolor i Norden. För att lyckas i den digitala omställningen har bolaget stuvat om i sina processer, bland annat genom att verksamheterna tar fram förändringsförslag via tvärfunktionella forum och sedan driver sina projekt agilt.

– Sedan januari 2020 har vi upprättat en ny tvärfunktionell digital utvecklingsavdelning som inbegriper olika forum och som ska fungera som en brygga mellan it och verksamheten. Utvecklingsavdelningen ligger under CIO:n men inte i it-avdelningen, och det teamet är nyckeln till att vi har kunnat bli mer snabbfotade i förändringsarbetet, säger Katarina Fernebrand, CIO på Lekolar.

Lekolars nya struktur

Lekolar arbetar med att stödja barns utveckling. Från början handlade om att sälja olika typer av utbildningsmaterial och produkter via fysiska säljkanaler och telefon, men under åren har produktområdena breddats, tjänster har lagts till och kontaktytorna blivit flera och i den förändringen sker mer och mer via de digitala kanalerna.

Av det skälet har behovet av digitalt stöd ökat och kraven att ständigt tillhandahålla effektivare och bättre digitala verktyg, blivit en viktig del för verksamheten och kunderna.

För ett par år sedan upplevde Katarina Fernebrand att det var den som skrek högst som fick gå längst fram i kön, för att få utvecklat något nytt digitalt stöd, och det blev inte alltid de projekt med mest värde för företaget som blev prioriterat. Men nu beskriver hon hur det finns en helt annan struktur i bolaget.

– Den nya avdelningen består av en digital styrgrupp med medlemmar från ledningsgruppen och tvärfunktionella forum med en Business Process Lead i spetsen. De olika grupperna består av en handfull medlemmar var, och de flesta har systemägarroller, säger hon.

Styrgruppen beslutar om större projekt och den övergripande utvecklingsplanen under ett år. De respektive forumen tar input från verksamheten och lägger fram förslag till styrgruppen, och planerar och driver projekt. Forumen redovisar även status, resultat på pågående projekt och aktiviteter och en plan för uppföljning.

– Arbetet sker väldigt agilt och det sätts inte upp en fast budget per utvecklingsplan, utan man jobbar efter hypoteser i budgetprocessen. Såklart behövs det en stor portion kompetens inom förändringsledning, en engagerad verksamhet och några konsulter för att lyckas. Jag som CIO arbetare mer med förändringsledning och processoptimering, och de ”mjuka” värdena inom it har kommit högre upp på agendan än själva tekniken.

Vi har blivit mer snabbfotade i förändringsarbetet.

Drift och säkerhet

Bolagets it-avdelning består av tio personer och ansvarar för hela koncernens it-miljö, vilket täcker alltifrån datacenter till it på arbetsplatsen. Ambitionen är att finnas nära tillhands och ha god kännedom om verksamheten för att ta rätt beslut utifrån företagets behov och ge support på bästa sätt.

Viktigt är även att ha redundans och backup i alla viktiga funktioner, både i system så väl som i kompetens. Just säkerhet är ett område som blir allt viktigare för Lekolar. Bolaget satsar mycket på både användarutbildningar och interna säkerhetsanalyser, men framförallt proaktiva åtgärder.

Parallellt fortsätter it-avdelningen att se över de olika vägarna till molnet.

– Just nu har vi en hybridlösning där vårt affärssystem fortfarande ligger i vårt eget datacenter, men vi följer utvecklingen i de olika molntjänsterna och har flyttat upp en hel den system och kringtjänster. Det finns många bra lösningar som vi skulle kunna dra nytta av och vi ser potentialen i att plocka russinen i kakan som molnet erbjuder. Den resan har vi bara påbörjat, säger Katarina Fernebrand.

Katarina Fernebrand

Katarina Fernebrand, CIO på Lekolar.

Ett annat område som är viktigt att fokusera på handlar om kompetens.

– Vi är inte ensamma på marknaden om att söka medarbetare som kan se helheten och bidra med verksamhetsnytta och rollerna it- och integrationsarkitekt är eftertraktade Den kompetensen tror jag mycket på och här får man jobba för att visa att man är en attraktiv arbetsgivare.

Vad tittar ni på härnäst?

– Vi är ett bolag med många modiga medarbetare som vågar driva förändring och idéerna är många. Bland annat har vi ett fjärde forum i den tvärfunktionella avdelningen med fokus på innovation. Där händer det en del spännande saker där vi samarbetar med leverantörer för att koppla samman det digitala med Lekolars utbud än mer.

10 januari 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Katarina Fernebrand

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng