Svenskar vill ha mer 5G 2022

Mer 5G 2022

Mer än dubbelt så många i Skandinavien använder 5G i år jämfört med 2020. Dessutom uppger 23 procent att de kan tänka sig byta nätoperatör baserat på deras 5G-täckning.

– De största operatörerna har uppenbarligen lyckats hitta formlerna för att kunna övertyga konsumenterna om fördelarna med 5G. Det är tydligt hur dessa kampanjer har haft en positiv effekt och att konsumenternas iver att byta nätoperatörer baserat på 5G-täckning ökar, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Enligt Deloittes rapport Digital Consumer Trends 2021 kommer drygt 11 procent av konsumenter i Skandinavien att använda 5G under 2021, jämfört med 5 procent förra året. I Sverige ökar användandet från 6 procent 2020 till 10 procent i år.

Rapporten visar även att pressen på att erbjuda 5G ökar. Sammanlagt uppger 23 procent att de skulle byta operatör på grund av deras 5G-täckning. Bland de yngre är siffran ännu högre, 35 procent av alla konsumenter mellan 18 och 24 år skulle byta operatör baserat på 5G-täckningen.

– Resultaten visar att kommunikationen av utbyggnad och planer för olika tjänster inom 5G borde vara en topprioritering för telekomoperatörer, säger Jonas Malmlund.

I Skandinavien är dessutom oron och rädslan över att 5G skulle innebära en hälsorisk lägre än i resten av världen.

– I den globala undersökningen såg vi att andelen konsumenter som uppgav att de kände oro över 5G låg på cirka 30 procent i flera länder. I Skandinavien uppger endast 12 procent att de misstänker att 5G innebär en hälsorisk, säger Jonas Malmlund.

Källa: Deloitte

17 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng