Smidigare färdtjänst med Samres appar

För 30 år sedan anordnades anropsstyrd trafik med telefonsamtal och anteckningsblock. Sedan dess har Samres, med hjälp av sitt systerbolag DRT Solutions, utvecklat tekniska lösningar som förenklar både för chaufförer och framförallt för sjuk- och färdtjänstresenärer. Nu arbetar bolaget med att tillföra än mer nytta och data i sina appar.

– Samres arbetar med organiserad anropsstyrd trafik. Det vanligaste är färdtjänst och sjukresor, alltså resor för personer som inte kan använda den vanliga kollektivtrafiken. Vi kör inte själva bilarna, utan vår uppgift är att organisera det här resandet, från beställning till planering och betalning.

Hur har it utvecklat ert bolag de senaste decennierna?

– Vi har medarbetare som arbetat i vår koncern sedan vi startade, och de började sin yrkesverksamma bana med att planera resor på blädderblock i mitten på 90-talet. Idag är detta helt digitaliserat. Hela vägen från att du kan beställa via en app eller genom att ringa, till planeringen som styrs utav olika system. Denna planering skickas sedan ut till förarna via en app.

Vilka har varit de största utmaningar med att koppla samman alla dessa system?

– Att organisera anropsstyrd trafik på det här sättet är mycket mer komplext, och därför mycket roligare, än vad man kanske tror. Innerst inne finns ett jättesvårt matematiskt problem att samplanera alla dessa resor, det är en aspekt. En annan aspekt är föraren som ska kunna utföra resan och få rätt information så att hen verkligen kan hämta resenären och ge rätt service.

– Vidare ska kommuner betala för dessa resor och skicka pengar till transportörer. Och det viktigaste är ju resenären som ska få den service som den har rätt till. Därför beskrivs varje resenär väldigt detaljerat så att exakt rätt service kan ges. Dessutom kan resenärerna sedan ett par år tillbaka själva få tillgång till denna information genom appar. Att få allt detta att fungera ihop, det är utmaningen.

Och ni har valt att ta fram egna lösningar för detta, eller hur?

– Ja. Det har funnits it-system i 30 år som kan hantera detta, men för ett antal år sedan insåg vi att vi med vår erfarenhet kunde bygga en mycket modernare och mer anpassad plattform. Då delade vi koncernen i Samres som arbetar med den manuella hanteringen, och DRT Solutions som bygger den plattform och utvecklar de arbetsmetoder som behövs för att organisera anropsstyrd trafik.

Vilka är era största utmaningar framöver?

– Den största utmaningen är att få alla våra resenärer att komma åt den information som finns. Att kunna beställa, att kunna se var bilen är och att kunna göra ändringar och därmed få en mycket tryggare resa. Många av de som använder våra tjänster är inte traditionella it-användaren. Det ställer väldigt höga krav på att vi utvecklar bra gränssnitt och pedagogiska sätt att öppna upp appar och webbsidor för personer som inte är vana vid det. Det är svårt, men det är också jättespännande för potentialen är enorm för att ge ökad frihet och ge alla de resenärer som använder färdtjänst och sjukresor makt över sin egen tillvaro.

– Idag handlar det kanske om 20 procent som använder dessa appar. Vi når kanske inte 100 procent men det finns en enorm potential att för att både utveckla it och därmed ge människor att dra nytta av all den information vi har. Värdet av att resan går att utöka jättemycket genom bra it-lösningar.  

6 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng