Helsingborgsskolans viktiga verktygsval

När Högastensskolan i Helsingborg ska välja nya, digitala, verktyg deltar elever, lärare, rektor och ikt-medarbetare Christoffer Carlson i utvärderingen. Kraven är höga och alla ska vara nöjda för att provperioden ska leda till ett kommunabonnemang. Utöver nya lösningar för klassrummet vill skolan också synas mer digitalt, och har bland annat därför precis startat en podcast.

– Högastensskolan är av tradition mycket intresserad av det digitala. Vår rektor, Liselotte Johansson, har en bakgrund som IKT-pedagog och är väldigt insatt i de här frågorna. Hon har en bra känsla för digitala möjligheter, och uppmuntrar medarbetarna testa nyheter och säga vad de tycker. På så sätt ligger vi långt fram  i vår digitala utvecklingsprocess, säger Christoffer Carlson, IKT-pedagog Helsingborgs stad med ansvar för Högastensskolan och två andra skolor.

Högastensskolan i södra Helsingborg är en F-9 skola med cirka 580 elever. Skolan har ett fokus på skapande, men ligger också digitalt långt fram med robotar, drönare och programmering på schemat.

 Hur ser en sådan testperiod ut?

– Det kan se olika ut, men kan börja med att du till exempel ska testa ett matteverktyg under en månad. Efter den tiden känner vi endera att det här är inget för oss, eller så väljer vi att förlänga utvärderingen. Så gjorde vi i fjol, när elever, lärare och personal provade ett matteverktyg under hela läsåret. Resultatet blev att vi skaffade det kommunabonnemang som vi har idag.

– Lärare är en engagerad grupp med mycket egna åsikter och de kan själva välja att prova en lösning med sina elever. Så det finns olika vägar framåt när vi försöker sålla ut och ta vara på det som vi upplever som det bästa för våra elever.

Vad är din roll?

– Jag ska vara ett stöd för pedagoger och elever för att lösa tekniska frågor och lyfta fram de pedagogiska vinningarna med de olika verktygen. Jag finns till hands när allt detta ska testas, till exempel i klassrummet. Jag kan det nya verktyget från början och hjälper alla som känner sig osäkra. Det är också jag som tar alla frågor med leverantörerna, också de ”dumma” frågorna som man som pedagog kanske drar sig för att ställa.

Vad händer närmast?

– Nu satsar vi på eget filmat material för sociala medier och förbereder skolans kommande podcast. Vi vill gärna göra reklam för skolan genom att lyfta fram våra elever och lärare.Det är tillgänglig teknik och bra forum för att synas som vi jobbar mycket med. Här finns lite utmaningar med GDPR, som vi samtidigt passar på att lära oss mer om. Vi är också noga med att följa utvecklingen för olika digitala verktyg, vad som är nytt och vad som kommer.

2 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter tim lefflerit i skolanFoto Voister, adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng