Digital vård i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen, Vård, Digitalisering; Kväll I Åre; Maria Södervkist, Hälso Och Sjukvårdsdirektör

Maria Söderkvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Jämtland Härjedalen.

Under pandemin har distanssamarbete med andra SKR och andra regioner var oumbärlig för Region Jämtland Härjedalens Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist. Delvis därför inrättar nu regionen ett antal digitala arbetsplatser runt om i Jämtland och Härjedalen. Samtidigt fortsätter arbetet med att till exempel distansmonitorera personer med hjärtsvikt att utvecklas. 

– Jag är oerhört stolt över det arbete som våra medarbetare åstadkommer och har åstadkommit de senaste två åren. Läget må vara bättre än tidigare, men vi har fortfarande en del smittspridning i regionen som vi måste hantera. säger Maria Söderkvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Jämtland Härjedalen, och som själv har ett förflutet som chef på en intensivvårdsavdelning på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Tätare samarbete

När det stod klart att Sverige stod inför en pandemi var det snabba ryck för alla verksamheter att ställa om, men i synnerhet för alla som på ett eller annat sätt arbetar inom vårdsektorn.

Därför är Maria Söderkvist väldigt nöjd över hur SKR tidigt utnyttjade möjligheten att kunna sätta upp snabba distansmöten.

– Alla Hälso- och sjukvårdsdirektörer i hela landet träffades inledningsvis väldigt ofta, nästan varje dag på det här sättet. Ibland kunde en kallelse komma med bara någon timmes varsel innan, och de allra flesta kunde alltid närvara. Därefter kunde vi som delade ungefär samma utmaningar i kraft av vårt geografiska område, gå vidare och diskutera hur vi bäst kunde anpassa oss till läget. Denna möjlighet till snabbhet hade vi nog inte haft för 15-20 år sedan.

Precis som för många andra verksamheter, har tiden under pandemin också för Region Jämtland Härjedalen medfört en ny förståelse för vinsterna med att kunna arbeta var som helst ifrån.

Delvis av det skälet håller därför regionen på med att upprätta hubbar, en sorts digitala arbetsplatser, runt om i Härjedalen och Jämtland dit medarbetare kan arbeta ifall de varken har möjlighet att vara hemma eller ta sig till exempelvis Östersund.

Vård på distans

Parallellt med det arbetet pågår andra digitala satsningar för fullt. Sedan en tid tillbaka distansmonitoreras personer med hjärtsvikt, och efter lyckade resultat tittar Maria Söderkvist och hennes kollegor på att involvera fler lämpliga personer, också med andra kroniska diagnoser.

– Just nu distansmonitoreras 400 och 600 personer med kronisk hjärtsvikt, och får råd och hjälp på distans med hur de kan hantera sin sjukdom. Men vi vet att det är betydligt fler i vår region med drygt 130 000 invånare som lider utav detta. Det innebär en betydande förhöjning i livskvalitet för dem vi kan hjälpa.

Jag är otroligt stolt över mina medarbetare.

Ett annat projekt handlar om hur regionens psykologer kan hålla kontakt och bedriva internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT.

– Det handlarom att öka åtkomsten för vård och att kunna möta patienterna där dem är. Jag har själv varit i kontakt med vården på distans och fått behandling och råd utan att ens träffa någon fysiskt. När det går bra är det verkligen oerhört effektivt, smidigt och bekvämt.

Vad arbetar ni med framöver?

– Bland annat vill vi förbättra vår chatt på vår sajt och överhuvudtaget göra det enklare att nå  oss på digital väg. Jag tror det i nuläget är lite mer komplicerat än vad det skulle behöva vara, och det gäller nog inte bara vår region. I ett sådant arbete är det viktigt att framhålla medarbetarna i de berörda verksamheterna och ge dem chansen att förändra sitt arbete till det bättre.

1 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Region Jämtland Härjedalen, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng