Brand gav blankt papper för Polarbröd

Polarbröd, Älvsyn, Brand, Digit; Brand Polarbröd

Polarbröds bageri i Älvsbyn under branden på sensommaren 2020.

Ett drygt år efter branden på Polarbröds stora bageri i Älvsbyn, är en ny och smartare produktion nu under uppbyggnad. Istället för att lägga sig platt, valde it-chef Peter Fors och hans kollegor att se det som en möjlighet att ställa om it-drift och satsa på nya lösningar för nästa generations bageri. 

– Redan innan sommaren 2020 hade vi påbörjat ett omställningsarbete att flytta vår drift till molntjänster och upprätta redundans utanför vår stora produktionsanläggning i Älvsbyn. Vi hann dock inte riktigt bli klara innan natten till den 24 augusti, då vår anläggning började brinna, säger Peter Fors, it-chef, Polarbröd.

It räddades i branden

Runt klockan tio på kvällen den 23 augusti 2020 började Polarbröds största bageri att brinna. Det skulle under natten visa sig vara en förödande brand som resulterade i att tre fjärdedelar av hela produktionen tillintetgjordes.
Men de viktigaste delarna av it-systemen räddades faktiskt.

– Min kollega Hasse Karlström som också är deltidsbrandman, var på plats tidigt och förstod ganska snabbt vad som skulle hända. Han gav sig in i serverrummet och räddade de mest kritiska servrarna.

Ett blankt papper

Eftersom it-utrustningen i Älvsbyn innehöll affärssystem och annat som också påverkade den andra lite mindre produktionsanläggningen i Bredbyn utanför Örnsköldsvik, gällde det att så fort som möjligt få igång affärssystemet och annan kritisk it som var nödvändigt för en säker produktion.

Peter Fors, It Chef, Polarbröd

Peter Fors, it-chef, Polarbröd.

– Vi hade två alternativ. Antingen kunde vi ge upp, eller så kunde vi komma tillbaka. Polarbröds ägare beslutade redan under morgonen 24 augusti att bageriet i Älvsbyn skulle återuppbyggas. Att ge upp fanns inte på kartan. Nu hade vi ett blankt papper att arbeta med och utan äldre it som påverkade. Det är sällan du får en sådan möjlighet egentligen, säger Peter Fors.

Automation högt på agendan

Nu tittar Polarbröd framförallt på hur mycket i värdekedjan som går att automatisera, från trendspaning till produktleverans och allt däremellan. På den nya sajten som byggs upp i Älvsbyn blir förarbetet viktigt, det vill säga att veta vad som ska produceras där och anpassa it efter de nya produktionslinjerna.

Polarbröd, Alvsbyn; Ny Fabrik Under Uppbyggnad

Det nya bageriet i Älvsbyn under uppbyggnad.

Den rena driften är sedan en tid tillbaka utlagt hos leverantörer. Det nya kärnuppdraget för Polarbröds it-avdelning kommer således att bestå mer i utvecklingsarbete än i drift.

– Det var det enda realistiska alternativet också sett till hur verksamheter i både vår och andra branscher mer och mer går åt det hållet. Det kommer bland annat att innebära djupare samarbeten med alla parter i värdekedjan för bättre förstå trender och mönster och förhoppningsvis har vi inom ett par år en högre automationsgrad i allt vi gör.

– Denna resa har börjat bra och det blir dessutom roligare att kunna hitta smarta vägar mot en effektivare och mer datadriven verksamhet, säger Peter Fors.

15 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Polarbröd

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng