Bolidens fokus på säkerhet och dataanalys

Boliden vill bli det säkraste bolaget i världen i sin bransch. Och samtidigt som det pågår en ständig automation för bolagets maskiner, utvecklas också nya metoder för att samla in och analysera data från gruvorna. Det berättar Bolidens CIO Göran Kördel.

– Vi har nyss startat ett program för att förbättra vår it-säkerhet. Vi har gjort en analys om hur vi ligger till jämfört med andra liknande industriföretag, som ju hamnat lite i fokus för it-attacker. Vi ska försöka åtgärda de brister vi har för att bli betydligt bättre och vi tittar på allt, från att utbilda personal till att vi gör rätt uppdateringar. Samtidigt ska vi ha en monitorering som håller koll på vad som händer och bra rutiner för att återställa- och skapa om något skulle inträffa, säger Göran Kördel, CIO, Boliden.

När är ni i mål och var är ni då?

– Det är ett treårsprogram och vi har satt upp kriterier för 2023, samtidigt som detta är ett arbete som väl egentligen aldrig tar slut. Bland industriföretag och motsvarande vill vi då vara bland de bästa i världen.

Ni har tre andra stora områden ni också arbetar med. Berätta.

– Ja, säkerhet, tillsammans med kostnadseffektivitet, är ju en förutsättning för att kunna bedriva industriell verksamhet. Men syftet idag med it är ju bredare än så, och it blir mer och mer en del av verksamheten.

– Det gör vi genom att för det första hjälpa verksamheten att automatisera. Vi är ett produktionsbolag, och det handlar om att se till att det finns säker infrastruktur till vilken exempelvis maskiner kan kopplas för att fjärrstyras.

– Det andra, som verkligen börjar ta fart nu och som kan skapa ett stort affärsvärde för oss, är att använda all data som vi samlar in, och verkligen göra något av det, som till exempel optimera våra processer eller energiförbrukning. Första steget är att visualisera denna data vilket du kan komma ganska långt med. Ett nästa steg kan vara att koppla på en AI som kan bearbeta materialet och komma med förbättringsförslag.

– Det tredje område är att se till att alla anställda har bra och användarvänliga verktyg. Alltifrån smarta telefoner till bra, administrativa system. Där handlar det att arbeta med användarvänlighet. Fler och fler i produktionen använder till exempel plattor, så de har därmed it bokstavligt talat it sin hand nu.  

Har dessa områden också en tidsplan eller är det något som ni kommer hela tiden?

– Det är egentligen ett kontinuerligt arbete. Boliden har under många år arbetat med automation. Först mekanisk, sedan elektromekanisk och nu är det it-baserad automation i mångt och mycket. Mer själv gående och -körande maskiner på olika sätt.

– Datanalys-delen är relativt ny, och sista året tycker jag att det nästan att efterfrågan i verksamheten har exploderat. Man ser möjligheterna att visualisera och använda data.

Är det att det kommit bättre teknik, eller är det verksamheten som vill mer?

– Det går väl lite hand i hand. Tekniken kommer ofta lite före. Sedan måste man ta till sig och förstå den, och vidare måste vi på it-enheten, tillsammans med partners och leverantörer, utbilda och introducera denna nya teknik.  Därefter får vi pröva oss fram, och hitta bra tillämpningar för den. Det finns mycket intressant som handlar om att både effektivisera produktivitet och elförbrukning.

Hur ser det ut med uppkoppling i gruvorna?

– Det ser bra ut med wifi, där vi tittar på wifi 6 för att få bättre prestanda. Vi har också implementerat LTE-nät som så småningom ska uppgraderas till 5G-nät. Det är just för att kunna ha större mängd autonoma maskiner och truckar. Det kräver kapacitet, stabila nät och kort svarsfrekvens.

17 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Stefan Berg/Boliden

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng