Automation från start till mål i Ystad

Tillsammans med kommuner i sin närhet sköter Ystad de mest centrala delarna i sin it-säkerhet. Det är en viktigt förutsättningen när kommunen digitaliserar och automatiserar sina processer. Efter att svars- och ledtiderna för bygglovsprocesserna kortats avsevärt, är det nu dags för en ny lärplattform från förskola till vuxenutbildning. 

– Det absolut viktigaste för en bra digitalisering i Ystad kommun är att vi har samarbete med våra verksamheter och att vi förenar allt som har med säkerhet och juridik att göra, med verksamhetens behov, säger Marina Mårtensson, verksamhetsutvecklare, Ystads kommun.

Vad har ni utvecklat den senaste tiden?

– Vi har digitaliserat bygglovsprocessen. I den processen såg vi till att automatisera allt, från början till slut, med medborgarens perspektiv i fokus. Det har underlättat enormt mycket och våra medborgare uppskattar det vi gjort. Svars- och ledtider har förkortats oerhört mycket.

Hur tacklar ni säkerhetsfrågan?

– Vi har en säkerhetsorganisation i samverkan med kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Skurup som tillsammans med Ystad ingår i det som kallas SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Det blir som en paraplyorganisation som hjälper alla våra kommuner med dessa frågor.

Vad händer härnäst?

– Vi tittar på en ny lärplattform från förskolan upp till vuxenutbildningarna. Det ska fungera för alla, och alla har olika behov, så därför är vi många som är engagerade.

Vad hoppas ni vinsten blir där?

– Bland annat tidsbesparingar och effektivitet i respektive verksamhet, men kanske framförallt att föräldrar kommer att kunna logga in och signera olika typer av intyg som finns i skolans värld.

 Vad är viktigt för att få ett sådant projekt att lyckas?

– Att vi har en dialog med verksamheterna samtidigt som vi håller koll på säkerhetsaspekten och den juridiska aspekten, och att det underlättar så mycket som möjligt för alla inblandade.

Var är Ystad år 2025?

– Då är vi jättelångt framme. Vi kommer att se över all vår processhantering och automatisera från start till mål, för att göra Ystad till en så attraktiv kommun som möjligt att leva i.

14 december 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng