Teknikerna som tar Nyköpings skolor till nästa nivå

Skolor Nyköping

Nyköpings kommun använder samma tekniska lösningar för all skolverksamhet i kommunen, som tillsammans bidrar till single sign-on för lärare och elever, ett förenklat GDPR-arbete och en automatiserad hantering av läromedel. Och än är arbetet bara i sin linda.

– När jag började mitt arbete i kommunen för fyra år sedan var den stora utmaningen en it-skuld. Men vi har bytt ut gamla elevadministrativa system och skolplattformar mot ett nytt system för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det har tagit en viss tid att migrera från gamla system men vi är klara nu, vilket i framtiden kommer innebära ett lyft för vår digitalisering, säger Conny Welén.

Conny Welen är Enhetschef för Division Utbildning IT i Nyköpings kommun, vilket innebär att han är chef för en liten it-grupp som jobbar med all utbildning från förskolan till vuxenutbildning. När han började på kommunen var det som IKT-strateg, en roll som idag ingår i chefsuppdraget. 

Trio av tekniker

Nu vilar Nyköpings skoldigitalisering i mångt och mycket på Schoolsoft, Skolon och Google Workspace For Education. Schoolsoft ska göra informationsutbytet mellan personal, elever och vårdnadshavare enklare. Systemet som helhet hanterar både den administrativa- och den pedagogiska delen av all utbildning, såsom betygskriterier, att ansöka om plats på förskolan, inplanerade läxor och prov, betyg, ämnesmatriser och så vidare.

Skolon i sin tur gör det lättare för kommunen att hålla koll på alla olika digitala lärresurser för varje ålder och skolform.

Skolon har single sign-on för alla lärare och elever. När du öppnar din chromebook får du automatiskt tillgång till alla lärresurser. För oss på it blir det även lättare att se vilken data som lagras, vilket gör vårt GDPR-arbete enklare när vi kan ha full kontroll över all data. 

Nyköpings Kommun använder sedan en lång tid tillbaka Google Workspace For Education. Det nya nu är att det blir enklare att samla in uppgifter för bedömning genom att Schoolsoft synkar direkt med Google Classroom. 

När ett nytt barn börjar i en klass ska allt som eleven behöver ha tillgång till finnas på plats, till exempel tillgång till rätt Google Classroom och single sign on via Skolon. Eleven får alltså direkt tillgång till det digitala klassrummet och alla digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel som ska användas. Detta är vårt mål och vi är redan en bit på väg. 

Det digitala arbetet har ett övergripande mål: enkelhet för alla inblandade. 

Läraren ska inte behöva oroa sig över att eleven inte har tillgång till rätt läromedel, allt ska skötas per automatik.

Läraren ska inte behöva oroa sig över att eleven inte har tillgång till rätt läromedel, allt ska skötas per automatik. Om en lärare eller annan skolpersonal byter skola inom kommunen får personen sin nya digitala miljö automatiserat och utan försening. Nyanställda läggs in i Schoolsoft vilket genererar ett Google-konto, rätt Google Classroom och rätt digitala lärresurser och sen är det bara att börja jobba. 

Förenklade inköp och VR för elever 

Framåt blickar Conny Welén även på annan teknik som ska underlätta för både elever och personal. 

Nästa steg är att förenkla inköpsprocessen när lärare ska köpa digitala lärresurser. Alla är vana vid att det går enkelt att handla kläder på nätet. Varför skulle det inte gå med till exempel digitala läromedel? Idag är det alldeles för krångligt i vår kommun. Vi arbetar även med en upphandling för ett nytt skolbibliotekssystem och tittar på att införa digitalt stöd för att anmäla kränkningsärenden digitalt.  

Vi har dessutom haft några möten med Eskilstuna och Kungsbacka kommun som provat VR-lösningen Inclubit-360 för att inkludera hemmasittare. Vi har inte kommit så långt i det här arbetet än men vi hoppas på att komma igång nästa år.

Nu när vi gjort oss av med vårt it-skuld kan vi börja bygga för framtiden, så jag ser ljust på digitaliseringen av utbildning i Nyköping.

8 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng