Voister bevakar Dell Technologies Forum

Smartare dataanalys med Dells Apex

Ett futuristiskt Dell Tech Forum 2021 och Stefan Alariksson, vd, Dell Technologies Sverige.

Smarta datorer som känner sin användare och ett fortsatt brett fokus på hållbarhet, var några av punkterna på Dell Technologies Forum. Redan i våras presenterade Dell dessutom sin as a service-lösning Apex som ska hjälpa verksamheter att hantera all den data som idag överrumplar dem.  

– År 2025 kommer 75 procent av all företagsdata att hanteras där den samlas in. Det kommer att ställa helt andra krav på realtidsanalyser och intelligens för att skapa bättre insikter, säger Michael Dell, vd och grundare för Dell Technologies, när han välkomnar till Dell Technologies Forum för centrala och norra Europa.

Utmaningen med dataanalys

Så mycket som 700 miljarder dollar kan komma att spenderas av bolag, organisationer och offentliga instanser över hela världen för att skaffa de bästa och lämpligaste verktygen att analysera rätt data för just sin verksamhet.

Att just göra analysen av de data som en verksamhet lyckas samla in, är enligt Dell det som de flesta av 4 000 tillfrågade verksamheter anger som den största utmaningen när de får frågan om vad de behöver för att komma vidare. Nästan 6 av 10 känner sig överväldigade av all data och känner att de saknar förmåga att få bättre kontroll.

Och 72 procent anger att de varken hinner lagra eller analysera i samma takt som datan samlas in.

Samtidigt vittnar många om att it-avdelningen behöver stöd. Hälften anger att det finns ett kompetensgap att fylla för att kunna använda all teknik på bästa sätt, och två tredjedelar att medarbetarna redan idag är överbelastade på it-avdelningen.

– Majoriteten av svenska organisationer har mycket kvar att utveckla i sin förmåga att driva digitaliseringen framåt. Det finns utmaningar på vägen, och därför har vi på Dell sedan ett drygt år tillbaka utvecklat Apex. Apex är sättet som vi under det kommande decenniet transformerar vårt erbjudande. Vi tillhandhåller och skräddarsyr alltifrån lagring till analysverktyg för just din organisation och dina behov, säger Stefan Alariksson, vd, Dell Technologies Sverige.

AI-hjälp i datorn

En andra stor utmaning som alla världens organisationer står inför är det som har kommit att kallas det nya normala och den hybrida arbetsplatsen. Hur ofta ska vi vara på kontoret? När ska vi tillbaka? Vem ska tillbaka? En undersökning som Sifo har genomfört visar att 30 procent kan tänka sig att byta arbetsgivare som inte tillåter en flexibilitet i arbetsvardagen.

För Dell har de senaste 18 månaderna inneburit många dialoger med kunder som står inför utmaningen att kunna expandera sitt kontor ut från byggnader in i medarbetarnas enskilda enheter, var de än befinner sig.

– Våra senaste tillskott i till exempel våra datorer handlar mycket om smart mjukvara och AI. En AI som vet hur just du arbetar, vilka mjukvaror du använder och när, när du laddar datorn, vilka nät du ska ansluta till, och stötta dig därefter. Detta är saker som vi inte vill att användaren ska behöva tänka på och på så sätt kan vi maximera produktiviteten med så lite störningsmoment som möjligt. Det tror vi kommer att uppskattas, säger Mats Jentzen, Client Solution Director på Dell Technologies Sverige.

Louise Koch, Dell

Louise Koch, Global Social Impact Director, Dell Technologies.

Fler beräkningar, mindre energi

Den tredje stora utmaningen som hela världen står inför är klimatvariationer och -förändringar, och vad varje enskild verksamhet kan göra för att minska just sitt avtryck.

Dell vill här spela rollen som en möjliggörare, bland annat genom att leverera mer datorkraft som kostar mindre energi. Sedan 2017 har datakraft som ökat sin kapacitet med 600 procent, bara krävt 6 procent mer i energi, vilket har inneburit mer kraft per kilowattimme.

Utöver mer hållbara energikällor som driver datacenter, vill bolaget också fortsätta sin resa med mer miljövänligare produkter och ett än mer utbrett återtag.

– Ny teknik kan förbättra möjligheten till ett bättre hållbarhetsarbete för 70 procent av världens alla verksamheter. Därför måste vi låsa upp all den innovation och kraften som finns därute för att göra världen till en mer klimatsmart plats, säger Louise Koch, Global Social Impact Director, Dell Technologies.

19 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Dell

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng