Satelliter ska ge bredband åt alla svenskar

Satellit Ger Bredband Till Hela Sverige

I regeringens bredbandsmål anges att alla hushåll och företag i Sverige ska kunna använda snabbt bredband senast 2025. Idag har 95 procent denna tillgång. För att nå de sista procenten har regeringen nu gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att analysera ifall satelliter kan nyttjas för att nå målet.

 Pandemin har visat på behovet av snabbt bredband för att kunna jobba och ta del av digital samhällsservice i hela landet. Nu tar regeringen ytterligare ett steg för att se till att alla i Sverige ska vara uppkopplade senast år 2025, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

De sista fem procentenheterna som idag står utan snabbt bredband är främst boende på landsbygden där det kan vara dyrt att gräva för fiber och där marknadens intresse för att bygga ut bredband är förhållandevis lågt. Här kan uppkoppling via satelliter i rymden utgöra ytterligare en möjlighet att nå uppkopplingshastigheter på upp till 100 Mbit/s.

I uppdraget ska PTS analysera möjligheten att via satellitlösningar nå bredbandsmålet och lämna åtgärdsförslag som regeringen och andra berörda aktörer kan vidta.

 Vi är öppna för alla tekniker som kan bidra till att hela Sverige får tillgång till snabbt bredband. Satellit utgör här en spännande teknik som skulle kunna användas för att nå de sista hushållen och företagen, säger Anders Ygeman.

En första uppdragsredvosning ska ske senast 31 mars 2022 och slutredovisning senast 31 augusti 2022.

Källa: Infrastrukturdepartementet

2 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng