Så stoppar Schrems II Norrköpings digitalisering

Norrköping Centrum

Drottninggatan i Norrköpings centrum.

Norrköpings kommun har ett antal stora digitaliseringsutmaningar, såsom ett ökat antal ransomwareattacker och en omfattande komponent- och kompetensbrist. För att underlätta arbetet vill kommunen satsa på molnet, men då krävs en lösning i Schrems II-frågan. 

Antalet attacker mot oss har stigit i höjden under pandemin, exempelvis har ransomwareattackerna ökat med 30 procent. Där ser vi att vanlig signaturbaserad skadlig kod minskar och ersätts med mer sofistikerade phishingmail, säger Anders Hallestig, enhetschef för digital arbetsplats och back office på Norrköpings kommun.

Åtgärder som vi har vidtagit mot detta har haft stor effekt, bland annat har vi ökat vår medvetenhet gällande nätfiske och fått ett bättre skydd för laptops, surfplattor och telefoner. Men här är vår förhoppning att snart kunna få använda molntjänster så vi kan höja säkerheten ännu mer. Exempelvis vill vi gärna införa manageringsplattformen Microsoft Intune, men där finns en del juridiska bitar som måste lösas först.

I Anders Hallestigs roll som enhetschef för digital arbetsplats på Norrköpings kommun ansvarar han över bland annat hela produktfloran av ungefär 10 000 pc-klienter och 17 000 Chromebooks i kommunen. Ett arbete som varit en utmaning det senaste året på grund av komponentbristen.

Vi är i ett nödläge där vi bara kan leverera de mesta akuta enheterna, exempelvis vid nyanställningar eller där datorer går sönder. Det stora dilemmat är att på sikt kommer många kommunanställda använda gamla pc:s, vilket kan medföra sämre utfört arbete och fler problem med enheterna. Just nu finns dock ingen lösning på det problemet. 

I Norrköping fungerar det så att kommunen hyr ut datorer till verksamheterna och i ett visst omlopp byts all hårdvara ut. Redan innan pandemin låg kommunen efter i utbytesprogrammet, ett program som nu legat på is sedan i våras. 

Vi får inga leveranser. Vi har inte täckning på något klientområde, och problemen lär fortsätta under hela nästa år. Tidigast år 2023 kan vi komma i fas om leverantörerna får fram produkter.

Positivt hybridarbete

Men pandemin har också, ur ett arbetsplatsperspektiv, inneburit vissa positiva effekter. För som så många andra har merparten av de kommunanställda i Norrköping arbetat hemifrån, vilket har funkat bra, enligt en enkät som medarbetarna fått svara på. Det har till och med fallit så väl ut att det är svårt att få tillbaka anställda till kontoret, vilket var tanken från och med 1 oktober. 

Vi har försökt få till en återgång men många känner att de blir mer effektiva hemma. Det är en väldig skillnad mot när jag började på kommunen för fyra år sedan då det nästan tittades lite konstigt när jag arbetade hemifrån någon dag i veckan. Jag tror aldrig vi kommer tillbaka till ett scenario där merparten arbetar på kontoret, utan det blir en mix framåt.

För att underlätta ytterligare för hybridarbete tittar Norrköpings kommun på Microsoft Always On, en VPN-lösning som ska göra det sömlöst för användare på distans.

Även hemifrån ska de anställda kunna komma åt alla system, där det enda som krävs är internetuppkoppling.

Hur fortsätter arbetet?

Ett ständigt pågående arbete är att hitta rätt personal, det finns en stor brist på kompetens och som kommun konkurrerar vi med många andra, ibland mer lockande, sektorer.

Det här går också hand i hand med molnfrågan. Vid arbetsintervjuer får vi ibland höra att om vi legat lite längre fram i användandet av molntjänster, hade en anställning på kommunen varit mer attraktiv. Men där sätter ju GDPR och Schrems II stopp än så länge. Om något år hoppas jag att situationen är löst så att vi kan få in de bästa talangerna och börja använda funktionaliteterna i Microsoft 365 fullt ut. Samt såklart att komponentbristen är över.

4 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng