Så ska Skellefteå möta den nya industrin

Northvolts etablering innebär att Skellefteå kommer att behöva växa med 25 procent invånare under 20-talet. När kommunens CIO Michael Carlberg Lax lägger upp sin tioårsplan handlar den framförallt om automation och att fortsätta bygga smartare tjänster för invånarna.

– Det är väl få som undgått om vad som händer i Skellefteå, med den nya hållbara industrin och Northvolts etablering. Det verkligen en fantastisk tid att bo här och det som händer här är något som händer vart hundrade år när det kommer till stora samhällsförändringar, säger Michael Carlberg Lax, CIO, Skellefteå kommun.

Vad innebär det för kommunen?

– Det driver en samhällsutveckling och infrastruktur måste skapas för att möta en sådan här stor etablering. Vi kommer behöva bli många fler som bor här och som kan försörja Northvolt och andra industrier med kompetens. Vi behöver också bli många fler som upprätthåller våra välfärdstjänster vård, skola och omsorg. Det är en av våra stora utmaningar.

Vad sätter du som CIO tänderna i för att bädda för detta?

– Det här är ett fantastiskt tillfälle att utmana gamla sanningar och jobba med utveckling för att hitta nya smarta sätt att arbeta på. För en sak är faktiskt säkert: vi kommer inte att hitta tillräckligt med människor utan vi måste arbeta med digitalisering som stöd. Vår strategi för att nå framgång handlar om att sätta användaren i fokus och jobba med kundresan och behoven. Vi måste också arbeta stenhårt med automation och försöka få bort så mycket av de tråkiga arbetsuppgifterna som möjligt för att frigöra den värdefulla kompetens vi har hos våra medarbetare så att de kan komma närmare invånarna.

Dels automation, dels smartare e-tjänster för medborgarna då alltså?

– Ja, och dessa två områden måste hänga ihop. När vi har en fantastiskt, digital kundupplevelse, kan vi locka in människor i våra digitala kanaler. Då får vi också mer tid att spendera med dem som inte kan integrera med oss digitalt.

– Samtidigt måste vi arbeta med vår egen organisation och bygga digital kompetens, rusta våra medarbetare och chefer eftersom det är de som driver utvecklingen.

Vilka är framgångsfaktorerna för att få det att fungera?

-- Vi har ju genomfört it-projekt tidigare som både har varit lyckade och mindre lyckade, och det som är gemensamt för de lyckade projekten är att cheferna har stått på barrikaden tillsammans med medarbetarna. Det är de som målat fram ett nytt läge som attraktivt och lockande. Då blir den nya tekniken inte lika skrämmande. I projekt där vi kommit in med tekniken först har vi märkt att vi ibland får backa tillbaka för det blir egentligen bara en ny lösning som kostar samtidigt som vi blir kvar i gamla arbetssätt.

– För oss börjar nu dessa saker att falla på plats, det vill säga vilka aspekter måste vi ta i beaktning när vi bedriver utveckling. Vi börjar kunna sätta detta i system, och vårt fokus nu är att kunna göra det här snabbare och i större skala.

Har ni några projekt som ni gått i mål med som exemplifierar detta?

– Ja, det är ju alltid kul att få något slags kvitto från omvärlden och vi är faktiskt två av totalt fem finalister i Sveriges hållbara it-projekt på CIO Awards. Det ena är för den app som vi utvecklat för att skapa bättre tillgänglighet i vårt nybyggda Sara Kulturhus, och det andra är en automatisering av närvaroregistrering för personer som har Daglig verksamhet. Mycket handlar om tillgänglighet som för oss är en demokratifråga.

Ni har en plan för 2030. Hur går tankarna kring den?

– Prognoserna för hur vi många fler vi behöver bli i Skellefteå ser helt galna ut. Vi kanske behöver bli 25 procent fler invånare på väldigt kort tid. Det är lite kniven mot strupen, men det ända sättet att få det att hända och bli bra är med digitaliseringens hjälp.

Kan ni ta hjälp av andra kommuner eller regioner?

– Ja, en av sakerna jag uppskattar med att arbeta inom offentlig sektor är hur öppet och nära det är att ta hjälp av varandra. Vi har en väldigt god samverkan inom Region Västerbotten där vi utvecklar digitala tjänster tillsammans. Men vi måste hitta fler samarbetsformer, och inte minst nationellt med digital infrastruktur. Det är en jättestor angelägenhet. Skellefteå har ändå förhållandevis gott om resurser, men hälften av Sveriges kommuner är färre än 15 000 invånare. Vi måste få med oss dem också och det måste finnas en likvärdighet i tillgången till digital infrastruktur. Vi måste bygga tillsammans.

22 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng