Renovas nya data gör Västsverige hållbart

Renovas arbete med avfallshantering handlar i längden om att bidra till ett mer hållbart samhälle. Datan om vad som återvinns och hur kan användas på flera olika sätt, bland annat kan den erbjuda mervärden för kunder och förenkla deras återrapportering till Naturvårdsverket.

Renova arbetar med insamling, transport och deponering av avfall för företag och privatpersoner i Västsverige. Företaget har cirka 790 medarbetare och behandlade 1 251 000 ton avfall och återvinningsmaterial förra året.

– Vi har många intressanta aktiviteter just nu. Bland annat bygger vi en zinkåtervinningsstation som återvinner rökgaser för att utvinna zink, och vi tittar på carbon capture, det vill säga att samla in koldioxid för förvaring. Snart kommer också ett initiativ kring biokol, där man istället för att elda upp biologiskt bränsle kan göra kol som används som jordnäring. Varje projekt är på det ena eller andra sättet knutet till en it-lösning, säger Krister Näsström, it-chef på Renova.

Vilken är er största utmaning?

– Just nu är det att få ordning på alla våra integrationer och uppkopplingar. Här finns en del att göra, bland annat för att vi har en hel del kommande systemutbyten och behöver kunna skala upp bättre. En strukturerad integration och definierad masterdatastruktur, alltså kategorisering och tillgång på data, lägger grunden för en effektiv digitalisering framåt.

Hur vill ni jobba med er data?

– Rätt använd kan data erbjuda mervärden för våra kunder och för samhället i stort. Vi tömmer till exempel 30 000 soptunnor per dygn för våra privatkunder. Innehållet vägs och blir grunden för en faktura. Men vi kan också berätta vad som händer med avfall från privatpersoner och företag; blev det värme eller el och blev det återvunnet på rätt sätt? Hur mycket av det var trä, plast, metall och så vidare. Den här informationen kan bland annat underlätta företags korrekta och skalbara rapportering till Naturvårdsverket.

Hur är Renova smartare om 18 månader?

– Då tror jag vi tydligare ser vilka datamängder vi kan leverera tillbaka till samhället, för att på så sätt bidra till samhällsnytta och den långsiktiga hållbarhet som är en del av vår kärnverksamhet.

15 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter fredrik adolfssondigitFoto voister, Renova

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng