Molnet skapar säkerhet för hisstillverkaren Cibes

Cibes, Säkerhet, Moln; En Av Cibes Hissar I Ett Fint Hus

Med en global koncern och produktion i både Sverige och Kina har molnet och smarta nätverkslösningar varit de viktigaste tillvägagångssätten för att skapa en säker infrastruktur för hisstillverkaren Cibes. Nu ligger mycket fokus på att också se över och säkra bolagets arbetsrutiner, processer och styrdokument.

– Vi är ett bolag som växer, framförallt genom förvärv. Ett av de viktigaste arbetena för oss på it handlar om att få in dessa bolag och medarbetare under vårt paraply av system och säkerhetslösningar, säger Jonas Persson, Global IT infrastructure Manager, Cibes Lift Group.

Privatpersoner växande segment

Cibes tillverkar specialanpassade hissar i publika lokaler och större fastigheter, som till exempel butiker, konferenslokaler eller idrottsarenor som kanske inte behöver hiss för många våningar. Syftet ofta är att det ska finnas en möjlighet för dem som har svårt att gå i trappor, att ta sig upp och ner till olika våningsplan.

Enligt Jonas Persson har dessutom intresset av hissar till privata hem ökat de senaste åren, där ägaren vill ha en hiss anpassad för sina behov till sitt hus, och i egenvalda färger och material. Kina är en av de marknaderna som växer starkast på just detta område, och där finns Cibes etablerade.

Är det en extra utmaning att bedriva verksamhet i Kina, utifrån ett säkerhetsperspektiv?

– Precis som för alla andra utländska bolag i Kina finns det en hel del speciella utmaningar, bland annat att många tjänster är blockerade i landet. Därför krävs det alltid en lite större förstudie för att vara säker på att nya tjänster och lösningar även fungerar även där. All trafik till och från Kina passerar den så kallade stora, röda brandväggen, som lyssnar av all trafik och blockerar sådant som inte tillåts. Molntjänster kan till exempel blockeras utan förvarning kortare eller längre tid, vilket naturligtvis är en utmaning. 

Molntjänster ger bra säkerhet

En av nycklarna till ett framgångsrikt säkerhetsarbete för en stor global koncern med runt 1 000 anställda, är enligt Jonas Persson att vara så molnbaserade som möjligt. 

– Vi var tidigt ute med att använda molntjänster och använde Microsoft Exchange Online redan innan jag började för nio år sedan, till exempel.

För sitt nätverk har bolaget valt en Cisco-lösning, för att kunna administrera all nätverksutrustning från en och samma plats. Samma sak gäller för antivirus-skydd, där skydden för respektive enhet sköts centralt.

Det senaste tillskottet i säkerhetsfamiljen är en så kallad EDR-lösning, Endpoint Detection and Response, som dessutom håller koll på allt som händer i nätet som en enhet är ansluten till.

– Vi behöver inte ha några tekniker på varje lokal plats, utan allt är redan konfigurerat och klart. En användare vid en ny enhet behöver bara ladda ned en liten klient, så får den samma skydd som allt annat i organisationen, säger Jonas Persson.

Säkra processer

En annan aspekt av säkerhetsarbetet som Cibes just nu fokuserar på, handlar om att säkra upp processer, bland annat genom att ta fram styrdokument och göra riskanalyser kring vad enheterna i organisationer arbetar med och hur, hur GDPR efterlevs, med mera.

Jonas Persson, Global IT Infrastructure Manager, Cibes Lift Group

Jonas Persson,  Global IT infrastructure Manager, Cibes Lift Group.

– Säkerhet är inte bara hård- och mjukvara utan det är rutiner också. Vi har nog historiskt varit bättre på den traditionella säkerheten, men sedan en tid tillbaka tar vi hjälp av en konsult som ska stötta oss med att ta detta bredare säkerhetsgrepp kring våra arbetsrutiner.

Uppkopplade hissar

Parallellt med säkerhetsarbetet tittar Cibes, precis som de stora drakarna i hiss-branschen, på att börja koppla upp sina hissar och förse dem med IoT-lösningar.

Det handlar om att kunna erbjuda olika tjänster, som till exempel att kunna få bättre koll på när hissen behöver underhållas, eller att användaren ska kunna ställa in var hissen ska vara i huset och vid vilket klockslag.

– Vi är mitt uppe i det projektet och har lite piloter, men inget som är färdigt. Men under nästa år har vi som mål att kunna erbjuda någon form av digital och säker tjänst till slutkund, säger Jonas Persson. 

3 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Cibes, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng