Mer moln och högre säkerhet i nya Gislaved

Smålandsstenar

Smålandsstenar station. Smålandsstenar är en tätort i Gislaveds kommun.

Gislaveds kommun arbetar just nu med en omorganisation där man byter ut en stor del av sina kärnsystem. Förändringen är efterlängtad och kommer bland annat leda till färre förvaltningar, mer moln och en högre säkerhet, men för att lyckas krävs en tydlig kommunikation. 

I Gislaveds omorganisation ska kärnsystemen för bland annat socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning samt lön- och personalsystem bytas ut. Det är ett arbete fullt av integrationer där målet är att dra ned på antalet förvaltningar och att få till mer rollbaserade behörigheter. 

Vi genomför just nu en kartläggning av alla roller i kommuner, vilket vi på sikt ska använda både när vi tilldelar rättigheter och åtkomst. Det gäller även den fysiska säkerheten, exempelvis kring vilka dörrar du ska få öppna, säger Henrik Linde, it-chef i Gislaveds kommun.

Bytena av diverse kärnsystem är efterlängtade, menar Henrik Linde. Långa upphandlingar och tunga system har försenat arbetet, vilket lett till att allt nu sker på samma gång. Det sätter ett extra tryck på kommunens olika verksamheter, och då blir den interna kommunikationen väldigt viktig.

Vi behöver navigera och informera verksamheten i förändringsarbetet, utan att bli alldeles för tjatiga. Här gäller det att hitta rätt nivå.

På sikt blir det också viktigt för verksamheten att känna ägaransvaret över sin information. De ska inte komma till oss och fråga hur de ska lagra sin data. Vi på it äger den bara för våra egna system. Äger verksamheten inte sin data, så kommer man ingenvart.

Nya kärnsystem i molnet

En positiv effekt av de nya kärnsystemen är att ett antal av dem är molnbaserade, bland annat det nya ekonomisystemet. På så sätt kan Gislaved flytta driften till leverantörerna och som en följd av det öka driftsäkerheten.

Vi driftar i dagsläget ungefär 170 olika system. Det är lättare för varje leverantör att drifta sina system och sin underliggande hårdvara än att vi ska göra det. Det ökar även säkerheten och gör att vi kan möta kraven som finns på backup och dylikt, det hade vi kanske inte haft råd med att göra lokalt.

Henrik Linde, It Infrastruktur, Gislaveds Kommun

Henrik Linde, it-chef i Gislaveds kommun.

Tack vare pandemin har även fokuset på det övriga säkerhetsarbetet ökat. Från verksamhetshåll har man sett behovet att kunna säkra upp den kommunala it-miljön på olika sätt, bland annat genom VPN, klientskydd och tvåfaktorsautenticering. Framöver ska Henrik Linde och hans kollegor på it-avdelningen i största möjliga mån endast agera möjliggörare på säkerhetsfronten, medan verksamheten får välja riktning. 

Resan upp till molnet ställer också högre krav på säkerhet. Det finns massvis av olika lösningar, men de måste även passa verksamheten. Om vi på it lägger säkerhetsribban för högt vill ingen jobba i verksamheten därför att användarvänligheten minskar. It ska inte bestämma hur verksamheten ska jobba utan vi ska hjälpa dem i deras val. Det är en utmaning vi alltid bär med oss.

Framtiden för oss kommer innebära nya kärnsystem med ett färre antal förvaltningar, mer moln och högre säkerhet.

25 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng