Lund hem för Europas första auktoriserade drönarskola

Lund Domkyrka

Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet har certifierats som Sveriges och Europas första auktoriserade drönarskola (ADS). Nu kan fjärrpiloter på universitetet utbildas i den högre drönarkategorin Specifik kategori. 

– Vi upplever att det finns en stor efterfrågan för inte minst uppdragsutbildning av framtidens fjärrpiloter, säger Johan Bergström, prefekt vid Trafikflyghögskolan.

Sedan tidigare är Trafikflyghögskolan certifierad flygskola, men nu blir man alltså Sveriges och Europas första auktoriserade drönarskola. En skillnad blir att Lunds universitet nu kan utbilda fjärrpiloter till nivån Specifik kategori, vilket innebär möjligheter att flyga högre, längre, tyngre och snabbare än vad som gäller i Öppen kategori. 

Till den öppna kategorin kan fjärrpiloter gå en utbildning och göra prov på Transportstyrelsens webbplats.

– Specifik kategori innebär en högre risknivå än öppen och att det finns kvalificerade utbildningar för fjärrpiloter är viktigt för att hålla en hög flygsäkerhetsnivå. Det är också viktigt för drönaroperatörers möjligheter att framgångsrikt kunna söka tillstånd för sin verksamhet, säger Joel Sköld, ansvarig för den teoretiska utbildningen av fjärrpiloter vid Trafikflyghögskolan.

Drönarsektorn växer konstant och både antalet aktörer och tillämpningar blir allt fler. Många av dessa aktörer vill kunna flyga utom fjärrpilotens synhåll, exempelvis för att kunna analysera större skogsarealer.

– Dessa fjärrpiloter kommer vi nu att kunna utbilda till den behörighet de behöver för att genomföra dessa flygningar, säger Johan Bergström.

Men utvecklingen är inte slut här. Rikard Tyllström, universitetsadjunkt och ansvarig för drönarverksamheten vid Trafikflyghögskolan, vill nå ännu högre kompetensnivåer.

– För oss är detta bara starten. Vi avser att i framtiden även kunna utbilda på den högsta kompetensnivån Certifierad kategori som kommer att krävas vid exempelvis verksamhet med passagerare ombord.

Källa: Dagens Infrastruktur

16 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng