Lora-nätet som gör Tingsryds vatten smart

Skog I Sverige

Tingsryd arbetar just nu med Lora-nät där man ska koppla upp alla kommunens vattenmätare och mycket mer. Ett arbete som gynnar både kommunen och dess medborgare.

Istället för att medborgarna själva ska fylla i hur mycket vatten de förbrukar läses det av via nätet. När vattenmätarna är smarta blir det också lättare att se ifall det sker ett vattenläckage någonstans, säger Billy Rosander, utvecklingsledare i Tingsryds kommun.

Tingsryds arbete med Lora-nät påbörjades redan 2020 och kommer fortgå under många år framöver, och fördelarna är många.

En annan nytta kan vara gällande fritidshus, där kan ägarna ha koll på distans under vintern så att vattenledningarna inte fryser sönder. Och genom att ha koll på nivåerna i våra sjö- och åsystem kan vi i godare tid se om det finns risk för några framtida översvämningar.

När Internet of Things diskuteras kommer ofta smarta städer upp på tal, något Billy Rosander menar kan vara en aning missvisande. Han menar att IoT kan vara minst lika nyttigt ute på landsbygden. 

Inne i samhällen finns ofta tillgång till annan teknik, men på landsbygden finns det många områden där IoT kan göra stor skillnad. Ett exempel är att vi kan minska ronderingar för att ha koll på våra pumpstationer. Dessa ligger långt ut på landsbygden och genererar stora kostnader om det blir något fel. Men nu kan vi istället för att åka runt i onödan ha koll på dem på distans, vilket sparar in mycket tid.

Tingsryd testar även Lora-nät för vissa samhällsfunktioner som förmodligen inte lär generera någon ekonomisk vinning, utan där snarare service är i första hand.

Exempelvis har vi testat Lora för att se värmen i vattnet på badplatser, och för att se hur många som rör sig vid kommunens cykelled Sydostleden. Men dessa funktioner är än så länge i testfas.

E-tjänster som minskar personberoendet

Billy Rosander och hans kollegor i Tingsryd arbetar även mycket med att få till e-tjänster ut mot medborgare, vilket ska skapa effektivare processer och minska pappershantering. När servicen och kommunikationen med medborgarna allt mer sker digitalt ökar spårbarheten vilket minskar personberoendet. Ett område på agendan nu är ansökan om bygglov.

När bygglovsansökan digitaliseras behöver inte tjänstemän tyda handskrivna, svårlästa brev. Datan kommer att vara mer korrekt. Och bygglov är inte det roligaste att hålla på med, det går att göra fel på många ställen, men i en e-tjänst kan medborgarna få guidning. Det blir enklare för alla.

Hur fortsätter arbetet?

Vi kommer fortsätta jobba för en bättre service till medborgarna. Om 18 månader har vi kommit längre med Lora där vi ökat nyttan och gått från diverse testprojekt till mer produktion. Vi behöver hitta sätt för att få in våra IoT-projekt i ekonomin, it och digitalisering är inte gratis, så en nyckel framöver blir att hitta vägar till att räkna hem våra investeringar, avslutar Billy Rosander.

16 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng