Färre kommunresor med Kommuninvests hybrida strategi

Kommuninvest, Moln, Arbetsplats; Bilar På En Parkering

Bättre mötesupplevelse för alla och ett minskat antal resor för representanter från Sveriges kommuner. Det är målet när Kommuninvest, en långivare med 293 medlemmar i form av kommuner och regioner, förbereder för den hybrida arbetsplatsen. Parallellt är siktet inställt på att inom fem år vara helt och hållet uppe i molnet.

– Vårt huvudsakliga fokus just nu är att se till att det finns rätt tekniska förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna återvända till kontoret. Vi arbetar för att möjliggöra den hybrida arbetsplatsen, säger Jörgen Wallgren, teknikansvarig på Kommuninvest.

Kommuninvest är en organisation utan vinstintresse som lånar ut pengar till sina 293 kommun- och regionmedlemmar. Huvudkontoret ligger i Örebro och där de cirka 100 anställda skickades hem under pandemin, med lyckat resultat.

– Alla kunde gå hem och jobba. Vi hade redan lanserat Teams i organisationen, men när alla flyttade hem såg vi en markant ökning i användning, vilket vi hade kapacitet för.

Vana medarbetare

Även om det ännu inte finns en policy kring exakt i vilken utsträckning medarbetarna kommer att arbeta hemma respektive på kontoret, menar Jörgen Wallgren att det är viktigt att inrätta en bra miljö för hybrida möten.

– De som sitter på distans måste kunna engageras och ingå i mötet på samma villkor som de som är på plats. Och efter snart två år i Teams är folk vana vid detta, säger han.

Färre resor

Det är inte bara för de som arbetar på Kommuninvest och som inte är på kontoret, som detta blir viktigt. Eftersom organisationen nästan har 100 procent täckning när det kommer till medlemsantal i form av Sveriges kommuner och regioner, har det tidigare inneburit en hel del resor till och från Örebro för representanterna från respektive offentlig verksamhet.

– Våra kontaktpersoner är nog egentligen inte så intresserade av fysiska möten utan många gånger räcker det med digitala avstämningar.  

Plan för molnet

Parallellt pågår översynen för vilka system som ska ligga i det egna datacentret, och vilka som kan köras i externt i molnlösningar. Förhoppningen är att allt inom 5-7 år ska ligga i molnet, alltifrån affärssystem till tidrapportering.

Jörgen Wallgren, Teknikansvarig På Kommuninvest

Jörgen Wallgren, teknikansvarig, Kommuninvest.

För det krävs att vissa krav uppfylls, som behörighetskrav, eftersom Kommuninvest lyder under Finansinspektionen. Därför har nu en CISO anställts.

– Det blir en succesiv övergång, och alla nya system vi börjar använda ligger nästan uteslutande i molnet eller som SaaS, software as a service. Det kommer dels göra det enklare att upprätta det hybrida kontoret, dels bli mer ekonomiskt hållbart, säger Jörgen Wallgren.

Med molntjänster kommer Kommuninvest också att kunna flytta ut de egenutvecklade appar som idag hjälper kunder att enklare till exempel begära offerter på lån och signera lån digitalt.

– Våra rådgivare får mer tid för rådgivning och kan lägga mindre tid på att förklara låneprocesser och andra administrativa frågor. Samhället i stort blir mer och mer digitalt och den här resan ligger verkligen i tiden.

10 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng