Ett samarbete med Dell Technologies

Dell knäcker koden för energismartare datacenter

Enligt Dell används bara hälften av kapaciteten för tre miljoner datacenter över hela världen. Bara i Sverige kommer datacenter stå för 22 procent av den ökande elförbrukningen under de närmaste åren. Med Dells tjänster och lösningar finns möjligheter att kombinera hög servereffektivitet med lägre energiförbrukning. 

– Den globala energiförbrukningen av datacenter står för cirka 30 procent av energikonsumtionen i hela IKT-sektorn, som är en av våra mest energikrävande sektorer. Den andelen förväntas stiga till 40 procent inom tio år. För att vända utvecklingen finns nya tvingande krav från EU inom ramen för Ecodesign Directive Lot 9, säger Mathias Gyulai, lösningsarkitekt på Dell Technologies. 

–  Nu ska till exempel nya servrar levereras med strömsparläge som basinställning. Men det kommer ta många år innan effekten av reglering slår igenom.

Allt högre elförbrukning till datacenter

Ecodesign Directive Lot 9 är den delen av EU:s energikrav som rör just servrar och lagring. I ett större perspektiv står världens omkring nio miljoner datacenter för tre procent av den samlade energianvändningen, enligt Energimyndigheten. De uppger också att cirka 22 procent av ökningen av Sveriges elförbrukning fram till 2030 går till datacenter. Mot den bakgrunden har Mathias Gyulai inventerat olika aspekter av IKT-branschens hållbarhetsarbete.

– När det gäller tillverkning och transporter har långsiktigt arbete från oss och andra miljöinriktade leverantörer, tillsammans med regleringar från EU och andra regioner lett till att eliminerat de miljöskadliga ämnen vi tidigare såg inom tillverkning och även i slutprodukter. Inom transporter finns inte heller mycket mer att vinna, vi är nere på mindre än en procent av en typisk servers totala CO2-ekvivalenter.

Kartläggning med LiveOptics.com

Däremot finns mycket kvar att göra när det gäller energieffektiviteten i datacenter, och här väntar stora utmaningar för såväl it-branschen som för i princip alla företag och organisationer.

Dell har gjort en omfattande kartläggning av datacenter-utrustning för att få en bild av möjliga förbättringar. Mathias Gyulai blev själv förvånad när han såg resultaten.

– Vi tog fram statistik från LiveOptics.com, vår analystjänst för datacenter. Baserat på mätdata från drygt 580 000 kundprojekt och nära tre miljoner servrar från världens alla hörn såg vi att det finns mer överkapacitet i världens datacenter än vi hade trott. I snitt ligger de väldigt strömkrävande processorerna i servrarna bara på 17 procent nyttjandegrad och minnet på 48 procent. Det är lätt att börja räkna på hur mycket vi som bransch eldar för kråkorna.

Det finns flera förklaringar till att utvecklingen kommit till den här punkten. I grunden handlar det om att alla organisationer vill ha snabba, säkra it-system med hög driftsäkerhet och det förenklas av överkapacitet.

Uppdrag som stöd för it-avdelningen

Den goda nyheten är att det går att kombinera driftsäkerhet med servereffektivitet och ökad hållbarhet.

 – Vi kan hjälpa våra kunder att mäta och se maskinernas energiförbrukning i realtid. Vi har också skapat möjligheten att följa energiförbrukning på virtuell maskin- och applikationsnivå. Dessutom har vi tagit fram enkla kontrollverktyg för mer dynamisk energiförbrukning genom att skapa energischema för servrarna så att de tvingas ner i energisparlägen under lågintensiva perioder, men har tillgång sin fulla potential när det gäller.

Mathias Gyulai betonar att it-avdelningen behöver stöd från den övriga organisationen med det här arbetet.

– Det finns ingen inom it som kan göra sådana förändringar utan ett uppdrag. Den verksamhet som vill sänka sitt miljöavtryck från datacenter måste sätta konkreta, mätbara mål för energiförbrukning och nyttjandegrad av servrar och system. Först när ledningen beslutat om detta kan det bli ett uppdrag för it-avdelningen.

Finns det en ultimat datacentermiljö när det gäller miljöpåverkan?

– Det tar tid och resurser att transformera ett datacenter, och vi tar vara på de goda möjligheter som finns att driva dagens serverlösningar så hållbart och kostnadseffektivt som möjligt. Sedan hoppas jag att fler upptäcker fördelarna med automatiserade och energieffektiva hybridmoln för datacenter, som är den långsiktigt mest hållbara modellen, säger Mathias Gyulai.

26 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng