92 procent i Norden överrumplade av all data

Data Oracle

Fler än 9 av 10 företagsanställda i Norden känner sig överväldigade av mängden data som är tillgänglig för dem. Det har lett till att mer beslut tas på magkänsla och att allt fler kommer vända sig till robotar för att fatta viktiga beslut framöver, enligt en ny undersökning. 

– Företag i Norden har arbetat outtröttligt för att komma tillbaka till en hållbar väg framåt mot återhämtning och tillväxt. Men lika många har kämpat hårt, och det är uppenbart att de företag som erkänner att de har en svår relation med data också är de minst optimistiska och förväntansfulla gällande tillväxt. De företag som prioriterar objektivt datastyrt beslutsfattande samt utrustar sina anställda korrekt med relevanta och lättsmälta insikter kommer att vara de som är bäst lämpade till positiv tillväxt, säger Joanna Culliford, försäljningsdirektör i Norden för Oracle NetSuite.

I en ny undersökning från Oracle NetSuite visar sig data vara överväldigande för många företag. 91 procent av anställda i Norden tror att de har datan som behövs för att utföra sitt jobb, men endast 8 procent säger att de aldrig blir överväldigade av mängden data som finns tillgänglig. Därtill säger 68 procent att datan de har tillgång till inte alltid är meningsfull.

Organisationer som förlitar sig på intuition och magkänsla för viktiga affärsbeslut har mer än fyrdubblats, från 7 procent till 29 procent, under det senaste året.

Samtidigt menar endast 32 procent av de anställda att deras organisation är mycket datadriven när det handlar om att utveckla organisationsstrategi. Och det här spelar en roll på tillväxten, organisationer som är omedvetna om data vid strategibyggande har nämligen nästan dubbelt så stor sannolikhet (41 procent) att ligga under tillväxtmålen jämfört med övriga (22 procent).

Stress och robotar

Distansarbete har också gjort det mer komplicerat och stressigt när det kommer till att fatta beslut. Hela 51 procent av de nordiska anställda menar att distansaspekten hämmar beslutsprocessen om man inte enkelt kan kommunicera med chefer.

Andra faktorer som påverkar anställdas förmåga att effektivt fatta beslut är potentiell skada på deras personliga rykte (59 procent), tillgången på information (56 procent) och tid (51 procent). De kommande 12 månaderna förväntar sig 46 procent att de kommer använda maskiner eller robotar för att få hjälp med att fatta viktiga beslut. 

Källa: Oracle NetSuite

10 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng