7,5 nya miljarder för digitalisering inom EU

Europa Karta

EU vill höja Europas digitala kapacitet med Digital-programmet och 7,5 miljarder euro. Nu kan svenska aktörer inom bland annat AI och molninfrastruktur söka finansiering tillsammans med partners inom EU.

EU:s program för ett digitalt Europa (Digital) syftar till storskalig uppbyggnad av digital kapacitet i Europa. Programmet sträcker sig fram till 2027 och har en budget på 7,5 miljarder euro.

De första utlysningarna omfattar AI, cybersäkerhet, högpresterande datorsystem, digital kompetens och bred användning av digitala teknologier. Inom ramen för Digital görs både upphandlingar och utlysningar av projektbidrag.

Samarbeten mellan EU-länder

I utlysningarna krävs samarbeten mellan organisationer från flera olika EU-länder. Svenska aktörer kan söka finansiering tillsammans med andra europeiska organisationer.

Några exempel ur Digitals första arbetsprogram:

Europeisk molntjänstinfrastruktur

Satsningen ska förse Europa med världsledande så kallade cloud-to-edge-förmågor, inklusive infrastrukturer, plattformar, marknadsplatser och tjänster.

Europeiska dataområden (data spaces)

Målet är att skapa bättre åtkomst till data tvärs över samhället och ekonomin. För att komma dit behövs datainfrastruktur och styrning för säker delning av data inom bland annat tillverkningsindustri, hälsa och mobilitet.

Informationsmöte den 7 december

EU-kommissionen genomför programmet tillsammans med andra EU-organ. I Sverige ansvarar Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för samordningen, och samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS), Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Den 7 december klockan 10.00-11.00 ordnar Digg en webbsänd informationsträff om Digital. Kontakta Digg för mer information.

Källa: DIGG

15 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng