Stora krav på rätt datahantering för Eon

Data som hanteras rätt mellan affärs- och produktionssystem är just nu fokus för digitaliseringsspecialist Lars Frendin på Eon. För energibolaget, och även för kunderna, finns det mycket att vinna att vara förberedd inför framtidens energiomställning.  

– Vår största utmaning just nu är att koppla ihop våra affärssystem med våra produktionssystem och få det att fungera. Utmaningen är att byta rätt data på ett riktigt och säkert sätt. Vi omfattas av NIS-direktivet och ska ha kontroll över informationen i våra OT-nät och var den hamnar, säger Leif Frendin, digitaliseringsspecialist på Eon Sverige, som är en del av den internationella energikoncernen Eon Se med verksamhet i 15 länder. I Sverige har företaget cirka 2 100 medarbetare och en miljon kunder.

– Eon är ett internationellt bolag, och vi kan till exempel inte skicka data om vår elproduktion om det finns risk att den hamnar i andra länder. Det regleras av Energimyndigheten, och är en typ av information som bara får hanteras i Sverige.

Hur löser ni utmaningarna kring delad data?

– Vi gör många riskanalyser och hotmoduleringar där vi bygger upp system och tittar på gränslandet dem emellan, till exempel brandväggar och IDS:er, intrusion detection systems. Vi tittar också på hur medarbetarna använder data.

Varför är delad data viktigt för er och kunderna?

– Vi behöver förbereda och underlätta för dagens och framtidens energiomställning. Det innebär att med hjälp av data kunna koppla ihop olika energislag och till exempel se vilken produktion som behövs vid olika tider, eller vilka energislag som ger mest lönsamhet.

– Vi vill också kunna koppla ihop oss med kunderna. För dig som kund kan det till exempel innebära en pling i appen om att nu har du extra billig värme eller el, och då passar du kanske på att ladda din elbil. Ett annat exempel är som nu, när elen är rekorddyr. Då kommer ett pling som föreslår att kunden stänger av elen, och då har du den möjligheten om det passar dig.  

När är ni i mål?

– Det har varit tidskrävande och komplicerat att bygga en plattform som kan hantera våra utmaningar, men nu är vi väldigt nära. Just nu installerar vi en server som vi ska pumpa data via, och förhoppningsvis kommer vi börja testa redan i år.  

Var är Eon om fyra år?

– Jag bedömer att vi är långt framme inom digitalisering, med tillgång till AI och prediktivt underhåll på våra energiverk och dagliga rapporter till vår ledning om hur anläggningen ser ut.

20 oktober 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister, Erika Weiland/Eon

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng